“ฟามทรงจำ” สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ ของ ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ เมืองคอน

2242
views
ฟามทรงจำ

ฟามทรงจำ ย้อนตำนานตามรอยประวัติศาสตร์ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ ของ อ.ทุ่งใหญ่ เมืองคอน ฟามทรงจำ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาถ่ายภาพ ชมวิวตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จ เตรียมยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับอำเภอ

ชมความงามของสายหมอกหที่ปกคลุมตีนภูเขาลำทัง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินฝ่าทะเลหมอกที่ปกคลุมลงถึงพื้นดินได้อย่างมีความสุขหลังจากทุกครั้งที่มีฝนตก รวมถึงการเตรียมงานเปิดตลาดนัดเปิดท้ายฟามทรงจำทุ่งสัง ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2563 นี้

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายธนพัฒน์ พัฒศรีเรือง เจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวฟามทรงจำ บ้านท่าโบสถ ถนนพระแสง หมู่ 2 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับนางสาวภิญญภัค สินรา พัฒนาการอำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นายปิยะเมศร์ เกิดสมกาล พัฒนากรอำเภอทุ่งใหญ่ นายพัลลภ ช่วยเมือง ท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่ นายปกป้อง ยะกัณฐะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่

นางสาวทิพวรรณ สุขะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ นายนินท์รพัทธ พรหมฤทธิ์ ประธานตำบลวิถีพอเพียงทุ่งสัง ผู้ประสานงาน นางสาวกัลยา สุขชนะ ประธานกลุ่มบ้านทุ่งสุขชนะ นางมะลิวรรณ พรหมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุ่งสัง กลุ่มแปรรูปขนมพื้นบ้านตำบลทุ่งสัง นายทวี สร้อยสิริสุนทร ที่ปรึกษาตำบลวิถีพอเพียงภาคใต้ ร่วมประชุมที่ฟามทรงจำ สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่ 2 ต.ทุ่งสัง ถนนพระแสง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ฟามทรงจำ

เป็นการปรึกษาหารือรวมกับส่วนราชการอำเภอทุ่งใหญ่ ได้แก่ พัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่ เครือข่ายตำบลวิถีพอเพียง กลุ่มอาชีพในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท๊อป และสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมพัฒนา การสร้างาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้ประชาชนใด้มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาประวิติศาสตร์ของอำเภอทุ่งใหญ่

ชมความงามของสายหมอกหที่ปกคลุมตีนภูเขาลำทัง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินฝ่าทะเลหมอกที่ปคลุมลงถึงพื้นดินได้อย่างมีความสุขหลังจากทุกครั้งที่มีฝนตก รวมถึงการเตรียมงานเปิดตลาดนัดเปิดท้ายฟามทรงจำทุ่งสัง ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2563 นี้

เดินฝ่าทะเลหมอกทุกครั้งหลังจากฝนตก(คลิป)

ขอบคุณเจ้าของภาพ – เนื้อหาต้นฉบับ