ชาวนครเฮ!! สำนักงานหนังสือเดินทาง พร้อมเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครศรีธรรมราช 29 มิถุนายน 2563

1492
views

ชาวนครเตรียมเฮ พบกับสำนักงานหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล พร้อมเปิดให้บริการ 29 มิถุนายน 2563 นี้ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดเปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น ณ บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ

นับเป็นสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแห่งที่ 5 ในภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา สงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งประชาชนสะดวกที่ไหนสามารถไปใช้บริการได้ที่นั่น ไม่มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่การให้บริการแต่อย่างใด

SHARE