เตือนสายทานผักสดระวัง พบพยาธิหนักสุดในขึ้นฉ่ายฝรั่ง

2014
views

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. เพจ “PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ได้เผยผลสำรวจผักที่วางขายตามตลาดตรวจพบการปนเปื้อนพยาธิ ซึ่งทางเพจ ได้ออกมาระบุข้อความว่า

ผักที่ท่านทานสดกันมีพยาธิมากน้อยขนาดไหน มีงานวิจัยล่าสุดตีพิมพ์เกี่ยวกับการสำรวจผักที่วางขายตามตลาดตรวจพบการปนเปื้อนพยาธิสูงถึง 35.1% และมีพยาธิที่สามารถไชผ่านผิวหนังเราได้ จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำยาล้างผัก และสวมใส่ถุงมือขณะล้างผักที่ซื้อจากตลาด

จาการสำรวจของ Punsawad C และคณะ (2019) เก็บผักจากตลาดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 265 ตัวอย่าง ประกอบไปด้วย ผักสะระแหน่ (a) สลัด (b) ผักชีไทย (c) หอม (d) ใบบัวบก (e) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง (f) ผักกาดขาวจีน (g) ผักชีฝรั่ง (h) โหระพา (i) และผักบุ้งจีน (j)

พบการปนเปื้อนพยาธิในผักจำนวน 93 ตัวอย่าง โดยพบว่ามีพยาธิปากขอสูงสุด 42.9% รองลงมาคือ พยาธิเส้นด้าย 10.6% พยาธิแส้มม้า 2.6% พยาธิไส้เดือน 2.6% และพยาธิไส้เดือนสุนัข 2.6%

ผักที่พบการปนเปื้อนพยาธิมากที่สุดคือ ผักขึ้นฉ่ายฝรั่ง 63.3% (19/30) ตามมาด้วยสะระแหน่ 9% (60.0) ใบบัวบก 12% (57.1) ผักชีไทย 13% (44.0) หอม 13% (43.3) 11% (36.7) ผักชีฝรั่ง 11% (36.7) ผักกาดขาวจีน 7% (23.3) ผักสลัด 4% (20.0) โหระพา 3% (10.0) และผักบุ้งจีน 2% (6.7)

การสำรวจการปนเปื้อนพยาธิในผักในต่างประเทศก็มีรายงานเช่นกัน อาทิ เวียดนาม พบ 26% (Uga S และคณะ 2009) ฟิลิปปินส์ 45.0% (Sia Su G และคณะ 2012) อิหร่าน 32.6% (Fallah AA และคณะ 2012) โปรแลนด์ 34.7% (Klapec T และคณะ 2012) จะเห็นว่า ผักชนิดต่างๆที่วางขายตามตลาดทั้วไป มีการปนเปื้อนพยาธิจำนวนมากพอสมควร

ดังนั้น การนำมาบริโภคสด จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างผัก อาทิ น้ำส้มสายชู โดยแช่ให้นานมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย 30 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ขณะเดียวกันก็ต้องสวมถุงมือด้วย เพราะพยาธิปากขอและพยาธิเส้นด้ายสามารถไชผ่านผิวหนังเราได้

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ “PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”

เนื้อหาต้นฉบับ

↗️
SHARE