เปิดฤดูกาล ทุเรียนดี พวงมณียะรัง อัญมณีเม็ดงาม แห่งลุ่มน้ำปัตตานี

1056
views

ปัตตานี – เปิดฤดูกาล ทุเรียนดี พวงมณียะรัง อัญมณีเม็ดงาม แห่งลุ่มน้ำปัตตานี ภายไต้โครงการ “ของดี อำเภอยะรัง” ประจำปี2563″ ยกระดับอัตลักษณ์ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น ตลาดจีนให้การตอบรับ

เปิดฤดูกาล “ทุเรียนพวงมณียะรัง” อัญมณีเม็ดงามแห่งลุ่มน้ำปัตตานี เผย “ตลาดจีน” ให้การตอบรับอย่างดี อนาคตสดใสแน่นอน

วันที่ 2 กรกฎาคม ที่แปลงสวนทุเรียนพวงมณี หมู่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดฤดูกาล ทุเรียนดี พวงมณียะรัง อัญมณีเม็ดงาม แห่งลุ่มน้ำปัตตานี”

ภายใต้โครงการ “ของดี อำเภอยะรัง” ประจำปี 2563 โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง กล่าวรายงาน มี นายอำนวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชน เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมและเยี่ยมชมแปลงสวนทุเรียนพวงมณี

ทั้งนี้ การจัดงานเปิดฤดูกาลทุเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและประชาชนได้เข้าร่วมงาน ต่างพากันชิมทุเรียนพวงมณีที่เพิ่งนำมาจากต้น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเอร็ดอร่อย ท่ามกลางความสุขและรอยยิ้ม นอกจากนี้ได้มีการประมูลทุเรียน 3 ลูก ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นคนตัดทุเรียนจากต้น ซึ่งมีการประมูลสูงสุดถึง 9,000 บาท โดยเงินบางส่วนจะนำไปบริจาคช่วยเหลือให้เด็กกำพร้า

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การเปิดฤดูกาล ทุเรียนดี พวงมณียะรัง อัญมณีเม็ดงามแห่งลุ่มน้ำปัตตานี เป็นการยกระดับการผลิตผลไม้ในพื้นที่ อาทิ ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง เงาะ มังคุด ลองกองและส้มโอ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ที่ปลอดภัยจากสารเคมี

และเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลผลิต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่เดิม ที่เป็นอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุเรียนพวงมณี ตลาดของประเทศจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ด้านนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง กล่าวว่า อำเภอยะรังร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยะรัง “เปิดฤดูกาล ทุเรียนดี พวงมณียะรัง อัญมณีเม็ดงาม แห่งลุ่มน้ำปัตตานี” ภายใต้โครงการ “ของดี อำเภอยะรัง” ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนของดีอำเภอยะรังให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามไว้ สร้างความสมัครสมานสามัคคีของแต่ละตำบลหมู่บ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี.

เนื้อหาต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE