๙ ตำแหน่ง ”ปิดทองพระ” เคล็ดช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง รวยไม่รู้จบ

6670
views

“ปิดทองพระ” ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ทั้งชาตินี้และชาติหน้า !! “วิถีชาวพุทธเข้าวัดทำบุญ” วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เมื่อมีวันสำคัญทางศาสนาหรือประเพณีไทยอันดีงาม พุทธศาสนิกชนก็จะเดินทางมาที่วัดทางวัดเองก็จะจัดกิจกรรมต่างๆให้ได้ทำร่วมกัน จากที่จะไปทำบุญตักบาตรแล้ว บางท่านก็นิยมไปทำบุญ ทำทานที่วัด ไหว้พระ ปิดทอง

การไหว้พระปิดทองพระนั้น เป็นคติธรรมมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่มีความเชื่ออีกว่าผู้ที่ได้มีโอกาสปิดทองพระ ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศี วันนี้เราจึงขอนำความรู้ในเรื่อง การปิดทองพระในตำแหน่งต่าง กันว่าดีอย่างไรบ้าง ?

1. ปิดทองบริเวณพระเศียร(ศีรษะ) – มีสติปัญญาแหลมคม มีความจำดี การเรียนดีเป็นเลิศ
2. ปิดทองบริเวณพระพักตร์(ใบหน้า) – จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตก้าวหน้าในเรื่องการงาน
3. ปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้าอก) – ส่งผลให้เกิดสง่าราศี เชื่อว่าจะมีผู้คนชื่นชอบ เป็นที่รักใคร่ของผู้คน
4. ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง) – จะส่งผลให้ร่ำรวย มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง
5. การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะดือ) – มีความเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดอยาก

6. ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ) – เป็นการเสริมบารมี จะเป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง
7. ปิดทองบริเวณพระบาท (เท้า) – ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และยานพาหนะ
8. ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์ – มีความเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคง

ส่วนการ 9. ปิดทองหลังพระ นั้นที่มีการพูดถึงเป็นภาษิต มีคติความเชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทองทั้งหมดสมบูรณ์ต้องปิดด้านหลังด้วย นอกจากนี้แล้ว แม้ไม่ปิดที่องค์พระเช่นกรณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แม้การปิดทองบริเวณฐานของรองขององค์พระทำให้หน้าที่การงานมั่นคงเจริญก้าวหน้าการงาน

คำอธิฐานเวลาปิดทององค์พระ

ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าเติมเต็มสิ่งดีๆ ที่ยังไม่เต็มอยู่ให้บริบูรณ์

แต่ถ้าเกิดไปพบพระพุทธรูปที่มีคนปิดทองเต็มองค์ ชนิดแน่นแล้ว ก็ปิดทองลงไปทับทองของคนอื่นนั่นแหละ แล้วอธิษฐานว่า

การใดที่เป็นสิ่งดีงาม ที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ก็ขอให้ข้าพเจ้าทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกเถิด

กล่าวแบบรวบยอด ถ้าขาดก็ทำให้เต็ม ถ้าเต็มอยู่แล้วอย่างน้อยรักษาไว้ หรือทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีก

ไหว้พระปิดทอง

การไหว้พระปิดทองนั้น เป็นคติธรรมมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่จะให้ผลโดยทันที ผู้ที่เกิดเคราะห์กรรมหรือวิบากกรรม อุปสรรค์ ความมั่วหมองในชะตาชีวิต ในสัมมาอาชีพ หากต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ทำไปแล้วโดยฉับพลันทันทีการสร้างอานิสงส์โดยการปิดทองพระพุทธปฏิมาจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลโดยตรง

เรื่อง / ภาพ – internet

↗️
SHARE