ชีวิตคุณจะมีคนเดินเข้ามาและเดินออกไป คนที่ดีพอ..จะอยู่

3031
views

เป็นธรรมดา…เมื่อเวลาผ่านไป…ผู้คนจะค่อยๆ เดินออก….จากชีวิตคุณไปทีละคน…

บางคนเลือกเดินออกไปเอง..เพราะคุณหมดความน่าสนใจ หมดความสำคัญ หรือหมดผลประโยชน์กับเขา

บางคนถูกคุณ ‘ตัด’ ออกไป เพราะเขาไม่ใช่….ไม่ดีพอ ที่จะอยู่ในชีวิตคุณ หรือไม่ได้ทำให้คุณมีความสุข

ยังไงก็ตาม You meet people in time. And you lose people in time. ชีวิตคุณจะมีคนเดินเข้ามาและเดินออกไป

คนที่ดีพอจะอยู่….และคนที่ไม่ดีพอจะจากไป… แต่ทุกคนจะ ‘สอน’ บางสิ่งกับคุณ

อย่ายึดติด….อย่าเหนี่ยวรั้ง…อย่าเสียใจ….อย่าเสียดาย….

ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกกำหนดมาเพื่อคุณ ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ใช่และไม่คู่ควรจากไป และรอให้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่
เพราะในที่สุดแล้ว…

ชีวิตคุณจะเหลือแต่ ‘สิ่งที่ดีที่สุด’ ‘เชื่อ’ เช่นนั้น !!!

จงมีความสุข ณ ปัจจุบัน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE