ถ้าไม่ป่วยไม่ต้องไปหาหมอ หยุดความคิดนี้ก่อนเสี่ยงโรคร้าย

1170
views

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม พฤติกรรมมนุษย์ ตลอดจนโรคต่างๆ ที่อุบัติใหม่ ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นไม่ควรที่จะรอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยไปพบแพทย์ แต่คนยุคใหม่ควรดูแลสุขภาพในเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค รวมทั้งทำให้สุขภาพดีขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น

นายแพทย์ชาย มหิทธิภาคย์ แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังและปรับวิถีชีวิตใหม่เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normalด้วยการดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ รวมถึงตรวจคัดกรองโรค หรือตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะช่วยให้เรารู้ถึงความผิดปกติของร่างกาย หรือหากเจอโรคก็จะเป็นในระยะแรกๆ ซึ่งง่ายต่อการรักษาและมีโอกาสหายขาดสูงกว่าเจอในระยะลุกลามหรือแสดงอาการมากแล้ว

“ถ้าไม่ป่วยก็ยังไม่ต้องไปหาหมอ คำนี้คงต้องเลิกใช้แล้ว เพราะหากอยากมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาว เราควรต้องตระหนักถึงคำว่า มาหาหมอเพื่อคัดกรองโรคมากกว่า เพราะโรคหลายๆ โรคมักไม่แสดงอาการแต่พบได้จากการตรวจสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง มะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้จะทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลงและติดเชื้อโรคอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัด หรือแม้แต่เชื้อโควิด-19 ก็ตาม”

อย่างไรก็ตาม การตรวจสุขภาพในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจคัดกรองโรคและเห็นความผิดปกติของอวัยวะภายในได้ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดมวลกระดูก เพื่อดูความหนาแน่นและความแข็งแรงของกระดูกด้วยเครื่อง Bone Densitometer, การตรวจหาพังผืดในตับโดยไม่ต้องเจาะชิ้นเนื้อด้วย เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคตับแข็งและวัดปริมาณไขมันในตับได้ด้วยไฟโบรสแกน
(Fibroscan) หรือแม้แต่การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง EKG เพื่อดูจังหวะการเต้นของหัวใจ ภาวะหัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือขาดเลือด เป็นต้น

ดังนั้น ทุกคนควรต้องดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตัวเอง ซึ่งประกอบด้วย 1.โภชนาการที่เหมาะสม 2.ออกกำลังกายตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 3.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 4.เพิ่มความแข็งแรงให้กับสุขภาพด้วยการเสริมวิตามิน เช่น วิตามินซี วิตามินดี รวมถึงรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคในอนาคต 5.ตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจเพิ่มเรื่องความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่างๆ ในเชิงป้องกันการเกิดโรคในอนาคต หรือแม้กระทั่งการตรวจเชิงเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดูต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE