ความหมาย “ปักธูปกลับหัว” ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์

2071
views

การปักธูปกลับหัว นั้นแปลว่าอะไร แล้วทำกันไปทำไม ความหมายว่าอย่างไร “การปักธูปกลับหัว” ถือเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์อย่างหนึ่ง ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะหมายถึงอะไร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้

1. การปักธูปกลับหัวในพิธีสาบาน

สำหรับกรณีปักธูปกลับหัวในพิธีสาบาน ด้าน หมอปลา มือปราบสัมภเวสี ได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่า หากปักธูปกลับหัวหลังจากการกล่าวคำสาบาน มีความเชื่อว่าคำสาบานนั้นจะส่งผลรวดเร็วและรุนแรงกว่าการปักธูปแบบปกติ เพราะเป็นการปักธูปลงดินเพื่อให้พระแม่ธรณี รวมถึงวิญญาณที่อยู่ในพื้นดินรับรู้ และไปเล่นงานผู้ที่กระทำความผิด อีกทั้งหากมีใครพยายามทำคุณไสย หรือสิ่งไม่ดีใส่ สิ่งนั้นจะย้อนกลับไปหาผู้ที่ทำ หรือโดนของกลับเข้าตัวนั่นเอง

2. การปักธูปกลับหัวในงานศพ หรือต่อหน้าศพ

จากกรณีนี้ ศ. ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เคยให้ข้อมูลเอาไว้ว่า การกระทำแบบนี้ถือเป็นการสะกดวิญญาณ เพื่อไม่ให้วิญญาณมาทำร้ายผู้ปักธูป หรือไม่ให้มาเรียกร้องทวงความยุติธรรม รวมถึงเป็นการทำเพื่อให้ศพฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ และแสดงการไม่ให้อโหสิกรรม หรือไม่ยกโทษให้ เพราะขัดกับประเพณีที่นิยมทำกันโดยทั่วไป

3. การปักธูปกลับหัวที่ไม่เกี่ยวกับพิธีใด ๆ

นอกจากนี้ ศ. ดร.วัชระ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การปักธูปกลับหัว หากไม่ได้อยู่ในพิธีสำคัญใด ๆ อาจหมายถึง การไม่ยอมรับคำตัดสิน หรือเป็นการเชิญผีเร่ร่อน หรือผีไร้ญาติ มารับเครื่องเซ่นไหว้ เป็นต้น

สำหรับความหมายของการปักธูปกลับหัวทั้งหมดที่กล่าวไปนั้น ถือเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ และความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งไม่ใช่ความหมายหรือการกระทำที่ดีนัก และขัดกับหลักของพระพุทธศาสนา

เรียบเรียง

↗️
SHARE