แข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

4500
views
แข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ เชียรใหญ่

แข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ เชียรใหญ่ มีเรือ 43 ลำ เข้าร่วมการแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ แม่น้ำปากพนัง -เชียรใหญ่ บริเวณหน้าศาลาประชาสุข 84 พรรษา มหาราชา เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ เชียรใหญ่

วันนี้(31 ธ.ค.60) เวลา 15.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ณ แม่น้ำปากพนัง-เชียรใหญ่ บริเวณหน้าศาลาประชาสุข 84 พรรษา มหาราชา เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอเชียรใหญ่ เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเชียรใหญ่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560-1 มกราคม 2561 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งอยู่คู่กับวิถีชีวิตประชาชนชาวลุ่มน้ำปากพนังตั้งแต่อดีตให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่ประชาชน โดยอาศัยกิจกรรมกีฬา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียรใหญ่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งมีเรือเพรียวหรือเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขัน 43 ลำ แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท คือ เรือประเภท 30 ฝีพาย ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประเภท 7 ฝีพาย 13 ฝีพาย และ 16 ฝีพาย รางวัลชะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ภายหลังพิธีเปิดงาน ได้มีการแข่งขันเรือเพรียวประเภท 7 ฝีพาย รอบชิงชนะเลิศ ปรากฏว่า เรือเจ้าแม่สายทอง จากสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนเรือโศรยา 3 จากเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ เรือโศรยา 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ สำหรับการแข่งขันเรือเพรียว ประเภท 13 ฝีพาย 16 ฝีพาย และ 30 ฝีพาย จะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 1 มกราคม 2561

แข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ เชียรใหญ่

นอกจากนี้ในงานยังได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีอำเภอเชียรใหญ่ การจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของอำเภอเชียรใหญ่ และสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเชียรใหญ่ บริเวณตลาดริมน้ำ (ตลาดต้องชม)อำเภอเชียรใหญ่ใหญ่ด้วย จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ณ แม่น้ำปากพนัง-เชียรใหญ่ บริเวณหน้าศาลาประชาสุข 84 พรรษา มหาราชา เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560-1 มกราคม 2561

แข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ เชียรใหญ่

แข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ เชียรใหญ่

แข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ เชียรใหญ่

แข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ เชียรใหญ่

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE