เตรียมพร้อม ! ก่อนเดินทางวันหยุดยาว เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับ ปฏิบัติตามกฎจราจร

1154
views

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ง่วงไม่ขับ หลีกเลี่ยงดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจสอบสภาพรถ เลือกใช้เส้นทางจากแอปฯ ปฏิบัติตามกฎจราจรเคร่งครัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำว่า ในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ประกอบอาจมีฝนตก ทำให้ถนนมีสภาพเปียกลื่นและอาจมีน้ำท่วมขัง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง โดยพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน เพื่อป้องกันการง่วงนอนสะสม หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท รวมถึงตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ ช่วงล่างของรถ

ใบปัดน้ำฝนและยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมเติมแรงดันลมยางตามค่ามาตรฐานที่รถกำหนด สัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวง ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ แบตเตอรี่ น้ำมันคลัตช์ น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ควรศึกษาเส้นทางอย่างละเอียดจากแผนที่ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทาง เพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากความไม่ชำนาญเส้นทาง

ที่สำคัญควรจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ แม่แรง ประแจขันล้อ ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ อุปกรณ์ลากพ่วงจูง ถังดับเพลิงขนาดเล็ก และศึกษาวิธีการใช้งาน รวมถึงตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจะได้นำมาใช้งานได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับ ปฏิบัติตามกฎจราจร จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

ดูต้นฉบับ >

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE