ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวปากพนัง ประจำปี 2563

2527
views
ลากพระและแข่งขันเรือเพรียวปากพนัง

เทศบาลเมืองปากพนัง ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม ณ บริเวณศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

นายสมศักดิ์ กล้าสุคนธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2563 นี้ เทศบาลเมืองปากพนังร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กำหนดจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ที่บริเวณศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันเก่าแก่ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ลากพระและแข่งขันเรือเพรียวปากพนัง

โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย การแข่งขันเรือหางยาวพื้นบ้าน และการแข่งขันเรือเพรียว ใน 3 รุ่น คือ รุ่นเล็ก รุ่นกลางและรุ่นใหญ่ เพื่อชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แข่งเรือเพรียว ปากพนัง

นอกจากนี้ภายในงานยังกำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอื่นๆ มากมาย อาทิ ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ ทางน้ำ การแสดงแสง สี เสียง ชุด “อารยธรรมแห่งสายน้ำ เอกลักษณ์งามเมืองปากพนัง” กิจกรรมฝึกอาชีพ การชุมนุมเรือพระบกและเรือพระน้ำ การสาธิตการทำขนมต้ม การแข่งขันกินต้ม การซัดต้ม ลูกเห็ดและการทำผลิตภัณฑ์จากใบจาก การชกมวยทะเล การประกวดเรือชุด การสาธิตการซัดหลุด การประกวดขวัญใจชาวเรือ และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเช้าของวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ลากพระและแข่งขันเรือเพรียวปากพนัง

การจัดงานประเพณีลากพระ หรือ “ชักเรือพร” เมืองปากพนังมีมาตั้งแต่สมัยใดยังไม่แน่ชัด แต่มีหลักฐานว่าในปีพ.ศ.1272 มีประเพณีนี้ปรากฏอยู่ และสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้ เป็นงานบุญและงานสนุกสนานของชาวบ้าน โดยถือเอาเทศกาลออกพรรษาเป็นช่วงเวลาจัดงาน

ปัจจุบันรูปแบบของการจัดงานอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความเหมาะสมแห่งยุคสมัย มีการ “คาดเรือพระ” ซึ่งหมายถึงนำเรือมาเทียบเคียงกันประมาณ 2 ลำ หรือ 3 ลำ โดยยึดโยงเพื่อไม่ให้แยกออกจากกันได้ แล้วสร้างเป็นบุษบก หรือที่เรียกกันว่า “นมพระ” (นม คือ พนม) มีการตกแต่งแข่งขันกัน เพื่อความสวยงาม

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE