กำหนดเปิด!! เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วันที่ 14 มกราคม – 14 มีนาคม 2564

1391
views
เขาคิชฌกูฎ

กำหนดเปิด!! เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วันที่ 14 มกราคม – 14 มีนาคม 2564 งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)

โดยในวันที่ 8-12 มกราคม 2564 จะมีพิธีบวชเนกขัมมะบารมี ชีพราหมณ์ สถานที่ลงทะเบียนบวช ที่วัดพลวง

บวชเนกขัมมะ

วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นวันจัดพิธีบวงสรวง ปิดป่า – เปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) คณะสงฆ์ นำคณะบวชชีพราหมณ์ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเวลา 06.00 น.

ผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีบวงสรวง กรุณาเดินทางมาพร้อมกัน ณ วัดพลวง

และจะมีพิธีเปิดป่า-ปิดงาน ในวันที่ 14 มีนาคม 2563

เขาคิชฌกูฏ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE