กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คิดค้นนวัตกรรมสกัดและกำจัดยุงลาย

1212
views

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คิดค้นนวัตกรรมสกัดและกำจัดยุงลาย

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คิดค้นนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการกำจัดยุงพาหะนำโรค เช่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด มอสด๊อบ ทีบี ชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน (diflubenzuron)

โดยออกฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะห์สารไคติน ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างผนังลำตัวแมลง ทำให้ลูกน้ำยุงไม่สามารถเจริญเป็นยุงตัวเต็มวัยได้และตายในที่สุด

ทั้งนี้ ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพสามารถใช้ในการป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ผลดี โดยการใช้ผลิตภัณฑ์มอสด๊อบ ทีบี 1 เม็ด ต่อน้ำ 200 ลิตร สารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอนจะค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆ ทำให้ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายได้นาน 3 เดือน นอกจากนี้ น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร

เช่น ขมิ้นชัน ยูคาลิปตัส ก็สามารถป้องกันการกัดของยุงได้ หรือการใช้วัสดุหาง่ายที่มีอยู่ในครัวเรือนในการกำจัดยุง อาทิ ใช้ผงซักฟอกโรยลงไปในภาชนะน้ำใช้ที่มีขนาดเล็ก เช่น จานรองขาตู้ แจกันศาลพระภูมิ หรือภาชนะขังน้ำต่างๆ ที่ไม่สามารถคว่ำได้ด้วยอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำขัง 2 ลิตร.

ดูต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE