เช็ควันหยุดพิเศษ กระตุ้นเศรษฐกิจ เดือน พฤศจิกายน 2563

6221
views

อัปเดตวันหยุด 2563 เดือนพฤศจิกายน หลัง ครม.อนุมัติให้มีวันหยุดพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา 2 วัน

– วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ
– วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ

โดยวันหยุดพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา 2 วัน จากเดิมที่ในเดือนพฤศจิกายนจะไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งการเพิ่มวันหยุดพิเศษนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อหวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอย แต่ทั้งนี้จะไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี

และไม่จำเป็นต้องถือเป็นวันหยุดตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กพท.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีและวันหยุดนักขัตฤกษ์ขณะที่สถาบันการเงินยังคงเปิดดำเนินการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

SHARE