เบี้ยยังชีพปีหน้า มาแล้ว  รีบพาลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพ ปี 2565

1480
views

รีบพาลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 ลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิภายใน พ.ย. 63 และ  ม.ค. – ก.ย. 64

เบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ก็คือเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจะจ่ายให้เดือนละ 600-1,000 บาท/เดือน ซึ่งในแต่ละคนนั้นก็จะได้เงินในส่วนนี้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอายุของบุคคลนั้น ๆ ด้วย

เบี้ยยังชีพปีหน้า มาแล้ว 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องมีบัตรหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย
  • ทะเบียนบ้านตัวจริง และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง ที่เป็นประเภทออมทรัพย์ และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ

PRD กรมประชาสัมพันธ์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE