นครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2563-2564

868
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2563-2564 พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน

วันนี้ (14 ธ.ค.63) ที่ห้องประชุมพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2563-2564 ตามโครงการนครแห่งธรรมเมืองศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2563-2564 ตามโครงการนครแห่งธรรมเมืองศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมติมหาเถรสมาคม ซึ่งได้กำหนดให้มีกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดงานขึ้นภายใต้ชื่อ งานสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2563-2564 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563-วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมหลากหลายประกอบด้วย การสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาบูชาพระบรมธาตุและการแสดงธรรมเทศนา จุดเทียนเดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุ กิจกรรมเดิน-วิ่งข้ามปี ราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมบุญปีใหม่ให้ทานไฟ เมืองนคร และกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุประจำปี 2563 -2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็นการเจริญจิตภาวนาสร้างมงคลแก่ชีวิตในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

// ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE