เมืองคอน ไม่ยกเลิกจัดงานสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ เข้มป้องกันโควิด

1676
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ยืนยันการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ 2563-2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 -1 มกราคม 2564

วันนี้(22 ธ.ค.63) ที่ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้จัดให้มีการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563-2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 06.30. น. ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร/รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นาย ส สมบัติ มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุธรรม ชยันต์เกียรติ ประธานชมรมรักบ้านเกิด และนางสาวณัฐิยา ศาสนาภาพ เลขานุการชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวดังกล่าว

พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร กล่าวว่า การสวดมนต์ข้ามปีถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยเฉพาะการสวดมนต์ที่วัดพระมหาธาตุฯ เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วย เพราะได้สวดมนต์ที่หน้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช นอกจากนี้การสวดมนต์ทำให้เรามีสมาธิ ไม่เห็นแก่ตัว และมีปัญญาด้วย

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกด้วย อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมปีนี้ต้องจัดภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างไรก็ตามต้องดูมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วย

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในปีนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์มาจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปีด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ทุกวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจะได้มีการต่อเทียนดังกล่าวไปจุดในการประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีของแต่ละวัดด้วย

นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดงานสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมหลัก 5 คือ กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา / กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี/ กิจกรรมเดิน-วิ่งข้ามปี ราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมบุญปีใหม่ ให้ทานไฟ และ กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2564

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา กล่าวว่า การจัดงานสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นจังหวัดแรกที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว และเป็นต้นแบบให้รัฐบาลนำไปกำหนดให้มีการจัดกรรมสวดมนต์ข้ามปีทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายสุธรรม ชยันต์เกียรติ ประธานชมรมรักบ้านเกิด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบุญปีใหม่ ให้ทานไป ถือเป็นการทำบุญแรกของปี เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ได้จัดกันมาอย่างยาวนาน แต่ได้เริ่มจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการควบคู่มากับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จึงอยากให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้ร่วมกันสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป สำหรับปีนี้เริ่มกิจรรมในเวลา 05.30 น. วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยจะมีการลดจำนวนผู้ใจบุญที่มาทำอาหารถวายพระให้น้อยลง เพื่อลดความแออัด และจะมีการจัดทางเข้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และทุกคนต้องสวมหน้ากากด้วย

นาย ส สมบัติ มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 06.30 น. ที่บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
นางสาวณัฐิยา ศาสนาภาพ เลขานุการชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งข้ามปี ราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครั้งที่ 7 เริ่มกิจกรรมในเวลา 22.10 น.

ที่บริเวณสะพานนครน้อย สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช มีการวิ่ง 2 เส้นทาง คือ ประเภทมินิมาราธอนเส้นทางวิ่ง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวจากสะพานนครน้อย ผ่านหน้าวัดพระมหาธาตุ ไปกลับตัวที่หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย แล้วกลับไปเข้าเส้นชัยที่จุดปล่อยตัว และเส้นทางวิ่ง 4 กิโลเมตร ปล่อยตัวที่สะพานนครน้อย-ผ่านวัดพระมหาธาตุฯ กลับตัวที่สี่แยกประตูไชยสิทธิ์ แล้ววิ่งไปเข้าเส้นชัยที่จุดปล่อยตัว มีประเภท ฟันรัน /ครอบครัว และฟันรัน แฟนซี ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 09 4149 6964.

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE