ข่าวปลอม อย่าแชร์ ❌ กรมขนส่ง เรียกสอบใหม่-ยึดคืน ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ

932
views

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง กรมขนส่ง เรียกสอบใหม่-ยึดคืน ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการแชร์ข้อความว่าผู้ที่ถือใบขับขี่ตลอดชีพ ต้องโดนยึดใบอนุญาตขับขี่ และให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่นั้น ทางกรมขนส่งทางบกได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังคงใช้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติ ยืนยันว่าไม่มีการยึดคืนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ และไม่มีการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กัน

โดยข่าวดังกล่าวเป็นการนำข้อมูลเก่าที่มีการแชร์เมื่อเดือนสิงหาคม มาแชร์ใม่อีกครั้ง ทั้งนี้จะมีการศึกษาพิจารณาดำเนินการคัดกรองในผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยการศึกษาดังกล่าวต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา และต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับขี่รถตลอดชีพ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888 หรือ 1584


ที่มา : Anti-Fake News Center Thailand

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE