พระพุทธสิหิงค์สิงหลปฏิมา วัดอินทคีรี (วัดบ้านนา) พรหมคีรี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครศรีธรรมราช

8248
views
พระพุทธสิหิงค์ วัดอินทคีรี (วัดบ้านนา) พรหมคีรี

“พระพุทธสิหิงค์สิงหลปฏิมา” วัดบ้านนา หรือ วัดอินทคีรี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช คำบอกกล่าวเล่าขานว่าพระพุทธสิหิงค์องค์นี้ พระเจ้าศรีธรรมโศกราชกษัตริย์แห่งศรีวิชัย ได้อัญเชิญมาจากลังกาและเชื่อกันว่าเป็นองค์แท้ที่ถูกซ่อนไว้

พระพุทธสิหิงค์ วัดอินทคีรี (วัดบ้านนา) พรหมคีรี


พระพุทธสิหิงค์สิงหลปฏิมา วัดบ้านนา ที่พระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมาโศกราชทรงอัญเชิญมาจากศรีลังกา 📷 Suebpong Thammachat

พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช วัดอินทคีรี ตั้งอยู่ที่ บ้านนา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จากรูปแบบทางศิลปะของแหล่งศิลปกรรมที่ปรากฏ น่าจะอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ –๑๔ และต่อเนื่องมาในสมัยทางอยุธยา จากการพบพระพุทธรูปศิลปะภาคใต้ ภายในวัดอินทคีรี สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษ ที่ ๑๒ –๑๔

พระพุทธรูปประทับนั่ง ทำด้วยสำริด เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร บนฐานทรงสูง เป็นศิลปภาคใต้ในสกุลช่างนครศรีธรรมราช เรียกว่า พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระขนมต้ม มีพระพักต์ ค่อนข้างกลม เป็นพระคู่วัดมาช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณ ทาง วัดอินทคีรี เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี..

พระพุทธสิหิงค์ วัดอินทคีรี (วัดบ้านนา) พรหมคีรี

พระพุทธสิหิงค์ วัดอินทคีรี (วัดบ้านนา) พรหมคีรี

เครดิตแหล่งข้อมูล : วัดยางใหญ่ นครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE