“เทพไท” ปลื้ม ปลดล็อกกระท่อมสำเร็จ ขอทำหน้าที่ ส.ส.จนวินาทีสุดท้าย

1870
views

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป.ปลื้ม ปลดล็อกกระท่อมสำเร็จแล้ว ลั่น ขอทำหน้าที่ ส.ส.จนวินาทีสุดท้าย ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัย สมาชิกภาพ ส.ส. ในวันนี้

วันที่ 27 ม.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่…พ.ศ. …ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นการบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่…พ.ศ. …หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วัน เพื่อต้องการให้ระยะเวลาการทำงานให้ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม และเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการออกพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ของรัฐบาล เพื่อบังคับและควบคุมการใช้พืชกระท่อมหลังจากการปลดล็อกพืชกระท่อมแล้ว เช่น ลักษณะต้องห้ามของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เกี่ยวกับการแปรรูปเป็นยาสมุนไพร เครื่องดื่มชูกำลัง หรือการแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ และการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ที่ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่…พ.ศ. …ด้วยคะแนนเสียง 319 ต่อ 7 เสียง ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีของการปลดล็อกพืชกระท่อมที่ได้ต่อสู้กันมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 60 ปี จนถึงบัดนี้มีความสำเร็จ จนผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นับว่าเป็นความสำเร็จของทุกฝ่าย

วันนี้ตนได้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนของประชาชนจนถึงวินาทีสุดท้าย ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของตนในวันนี้ด้วย

「 บทความต้นฉบับ 」

“เทพไท” ปลื้ม ปลดล็อกกระท่อมสำเร็จ ขอทำหน้าที่ ส.ส.จนวินาทีสุดท้าย

↗️
SHARE