“พระพุทธรูปแตกหักเก็บไว้ในบ้านได้หรือไม่”

2491
views

คนโบราณท่านห้ามนำพระหรือรูปปั้นอะไรแตกๆ หักๆ เข้ามาไว้ในบ้าน นับเป็นเรื่องที่นับว่าแปลก วันนี้ได้รู้ชัด โดยเพจ พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้อธิบายว่า..

ถาม: มีคำถามเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่แตกหักพังว่าเราสามารถเก็บไว้บนหิ้งพระในบ้านของเรา ได้หรือไม่ครับ เคยได้ยินมาว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้เพราะจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีภายในครอบครัว อยากทราบข้อเท็จจริงครับ

พระอาจารย์: อ๋อ เป็นความเชื่อ พระพุทธรูปไม่ให้คุณให้โทษอะไรกับเราทั้งนั้น มีพระพุทธรูปก็ไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นเจริญขึ้น พระพุทธรูปแขนหักคอหักก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นอะไรไปกับพระพุทธรูป งั้นไม่ต้องกลัว ถ้าพระพุทธรูปไม่ได้อยู่ในสภาพที่ควรจะเก็บไว้บูชา เราก็เปลี่ยนสภาพสิ ทุบตีให้มันละเอียดกลายเป็นดินไป ก็มันทำมาจากดิน ไม่ใช่หรือ ทำมาจากโลหะอันไหนก็ทำไป แล้วก็เอาไปฝังดินที่ไหนก็ได้ ดีกว่าเอาไปกองทิ้งไว้ที่ต้นไม้แล้วกลายเป็นภาพไม่หน้าดูไป คนพอของเสียของบูชาเสียก็เอาไปกองไว้แถวต้นโพธิ์กัน เห็นไหม เต็มไปหมด แล้วเลยกลายเป็นของดูไม่สวยงาม

พระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้านะ ให้เข้าใจไว้ ไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกรรม กรรมนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กรรมนี่แหละที่จะเป็นผู้ให้คุณให้โทษกับเรา ไม่ใช่พระพุทธรูป พระพุทธรูปเป็นเพียงเครื่องเตือนใจเรา ให้เราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกรรม ให้เราพยายามทำกรรมดี ละกรรมชั่ว แล้วเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ พระพุทธรูปไม่มีอะไรในตัว พระพุทธรูป ไม่ได้ทำให้เราดีหรือชั่วแต่อย่างใด เป็นเพียงแต่เหมือนกับป้ายโฆษณาบอกสินค้าให้เรารู้ว่า เออ อยากจะเจริญ อยากได้รถดีก็ต้องซื้อรถยี่ห้อนี้ ถ้าเราอยากจะสุขอยากจะเจริญ ก็ต้องทำบุญ รักษาศีล อย่าไปทำบาป นี่คือพระพุทธรูป มีหน้าที่เป็นเหมือนป้ายโฆษณา บอกเรื่องกฎแห่งกรรมให้เรารู้ เตือนสติเรา เท่านั้นเอง

ดังนั้น ถ้าพระพุทธรูปเป็นอะไรไปก็ถือว่ามันเป็นธรรมดา อนิจจัง เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง เท่านั้นเอง เวลาตุ๊กตามันเป็นอะไร ก็โยนทิ้งไป แต่สำหรับพระพุทธรูปไม่ควรจะไปโยนทิ้งกองขยะ เพราะมันไม่เหมาะสม วิธีที่ดีก็ ถ้าทำลายได้ก็ทำลายไป เผาได้ก็เผาไป ถ้าเป็นภาพอะไรอย่างนี้ก็เป็นกระดาษก็เผาไป ถ้าเป็นของที่ทุบได้ก็ทุบให้มันละเอียด หรือเอาไปฝังก็ได้ ที่ไหนก็ได้ เท่านั้นเอง ไม่มีคุณมีโทษ การกระทำเหล่านี้ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญแต่อย่างใด เป็นวิธีจัดการกับสิ่งที่ควรจะจัดการ เท่านั้นเอง
ธรรมะหน้ากุฏิ

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE