อัตลักษณ์ของศาสตร์มโนราห์ นำไปสู่ที่มาของเครื่องรางมหาเมตตา แห่งแดนใต้

1994
views

อัตลักษณ์ของศาสตร์มโนราห์ นำไปสู่ที่มาของเครื่องรางมหาเมตตา แห่งแดนใต้

ตาพรานบุญ หนุนทรัพย์ วัดยางใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำภาคใต้ เป็นที่เคารพอย่างแพร่หลาย ของลูกหลานชาวภาคใต้ วัดยางใหญ่โดยพระครูวินัยธรณัฏฐาสันต์ สิทฺธิญาโณ (ท่านสตางค์ ) เจ้าอาวาส ได้ขอคำปรึกษาจากพระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ในเรื่องราวแหล่งตำนาน คิดอ่านและรังสรรค์ วัตถุมงคลแห่งยุค ออกแบบและผสมผงมงคลอาถรรพ์เวทย์ โดยอาจารย์ธีระวุฒิ สมวงค์ (อาจารย์คิม) ศิษย์ผู้น้อง ของพระอาจารย์แว่น วัดเจดีย์

โดยอ้างอิงเอาจากเอกสารโบราณเล่มหนึ่งของเมืองนคร ที่ได้กล่าวถึงที่มาของการสร้างพญานกแขกเต้า เครื่องรางติดตัว โบร่ำโบราณตีค่าไว้เมืองหนึ่ง เจราจาภาที ค้าขายดีมีกำไร หาทรัพย์นับได้อนันต์ โดยกล่าวถึงคาถาบูชาว่าไว้บทหนึ่งว่า” โอมนกแขกเต้า เคล้าสาริกา จับพลับพลาพระอุเชน ร้องเก้ว เกว้ เสียงไพเราะ เสนาะในหัวใจ เสียงใสเหมือนนกการะเวก ใครฟังเสียงกูอยู่มิได้ ร้องไห้มาหากู โอมประสิทธิครู สวาโหม” พญานกแขกเต้า ที่จัดสร้างตามแบบสายมโนราห์ เชื้อเชิญอาถรรพ์เวทย์ ศาสตร์มนตราแห่งพญานก ผู้กตัญญู รู้คุณ ในบิดามารดา ตามคำพระอรรถกถาจารย์ มีมาในชาดก
พื้นเพแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

มโนราห์จะมีการร่ายรำหนึ่งเรียกว่า “ท่านกแขกเต้า”การผูกติดและเชื่อมโยงกัน ไม่ใช่เรื่องมุตโต แต่เป็นเรื่องที่โบร่ำโบราณสืบทอดกันมา แม้แต่ตำราหนึ่งในพระเดชพระคุณพ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ (วัดไสหร้า) พระอาริยสงฆ์ของ ภาคใต้ ยังมีคาถากล่าวไว้บทหนึ่งว่า “อนิจจา อนิจจา ลูกนกแขกเต้า เข้าดลใจใคร เห็นหน้ากู รักกูทุกคน เข้าดลใจใคร มะอะอุ” นับได้ว่าบรรพบุรุษ ได้ให้ความสำคัญกับเครื่องรางชนิดนี้ไว้ไม่น้อยเลยทีเดียว วัดยางใหญ่บรมครู องค์ตาพรานบุญ ครูใหญ่ สถิต ณ อารามแห่งนี้ เป็นเอกอุ ปฐมแห่งทะเลใต้ กราบไหว้ ขอพรได้สำเร็จ สมความปรารถนา

ของดีมีที่มาและหายากยิ่งในการจัดสร้างที่รู้และเข้าใจ ครบศาสตร์ เต็มศิลป์ มวลสารเด่น พิธีกรรมดี เฉกเช่น อาจารย์ธีระวุฒิ สมวงค์ ผู้ปลุกตำรา วิชาอาถรรพ์และมนตรา นกแขกเต้า ให้ตื่นฝื้น ไม่ให้สูนหายไปตามกาลเวลา
เจ้าอาวาสวัดยางใหญ่ ได้จัดสร้าง นกแขกเต้า รายการดังนี้

– นกแขกเต้า เนื้อก้นครก 300 ตัว (มอบให้ผู้อุปการะคุณต่อวัด)
– นกแขกเต้า เนื้อว่านสีเขียวปากทอง 300 ตัว (มอบให้คณะช่วยงานวัด)
– นกแขกเต้า เนื้อว่านสีแดงปากทอง 10000 ตัว นำมาใส่ใน สีผึ้ง กาจับหลัก
– นกแขกเต้า เนื้อว่าน สีดำปากทอง 20000 ตัวเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญบูชา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE