เที่ยว ชม ชิม ช๊อป “หลาด ชุมทางทุ่งสง” ทุกวันอาทิตย์

3937
views
หลาด ชุมทางทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเที่ยวงานสินค้า อาหาร ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทุ่งสง ทุ่งสวรรค์ มหัศจรรย์ เมืองชุมทาง “หลาด ชุมทางทุ่งสง”

หลาด ชุมทางทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับประชาคมวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน กับการพัฒนาพื้นที่ย่านวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเปิด “หลาด ชุมทางทุ่งสง” ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐น. – ๒๐.๐๐น. นัดแรก 14 มกราคม 2561

ณ บริเวณถนนชัยชุมพล ตั้งแต่สี่แยกชนปรีดาถึงหอนาฬิกาทุ่งสง โดยเปิดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม อาหารพื้นถิ่นและเครื่องดื่ม การแสดงพื้นบ้านและการแสดงร่วมสมัย เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของเมืองทุ่งสงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ตลาดสินค้าปลอดภัย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์โลก เน้นสร้างความสุขให้ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และสิ่งแวดล้อม นอกจากจะมีการจำหน่ายอาหาร สินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังมีพื้นที่เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งการแสดง งานฝีมือ สิ่งประดิษฐ์ หัตถกรรมจากวัสดุท้องถิ่น ด้วยฝีมือคนในท้องถิ่นด้วย เป็นการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน โดยประชาชนอย่างแท้จริง

หลาด ชุมทางทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในอำเภอทุ่งสง และพื้นที่ใกล้เคียง เที่ยว ชม ชิม ช๊อป “หลาด ชุมทางทุ่งสง” ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๕.๐๐น – ๒๐.๐น. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองทุ่งสง อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวเมืองทุ่งสง ด้วยอาหารการกินที่เลื่องชื่อจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้ม และมิตรภาพที่งดงามของชาวทุ่งสง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

SHARE