เด็กยากจนเรียนดี โรตารีศรีธรรมาโศกราช มอบทุนการศึกษา พร้อมจัดงานวันเด็กแก่โรงเรียนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปากพนัง

2170
views
โรตารีศรีธรรมาโศกราช มอบทุนการศึกษา

โรตารีศรีธรรมาโศกราช มอบทุนการศึกษา

วันนี้(12ม.ค.61) ที่โรงเรียนบ้านบางลึก ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งสมาชิกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ได้ร่วมกันจัดขึ้นตามโครงการด้วยรักและแบ่งปัน โดยเบื้องต้นได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน ๆ 5,000 บาท แก่ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการมีผลการที่ดีเรียน และมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมภาคบันเทิงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่เด็กๆ

โรตารีศรีธรรมาโศกราช มอบทุนการศึกษา

ทั้งนี้สำหรับโรงเรียนบ้านบางลึก ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 49 คน และมีคุณครู จำนวน 3 คน เป็นโรงเรียนที่ต้องประสบภาวะน้ำท่วมขังซ้ำซาก เนื่องจากมีพื้นที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มรับน้ำ

อุไรวรรณ-ข่าว / ณรงค์-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 มกราคม 2561

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE