26 พ.ค.นี้ ห้ามพลาด ‘ราหูอมจันทร์’ ในวันพระใหญ่ ‘วิสาขบูชา’ ตรงกับวัน “เพ็ญพุธ” พร้อมบอก 3 ราศีสุดปัง

4849
views

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 นี้ ตรงกับ 3 เหตุการณ์สำคัญปรากฏในวันเดียวกัน นั่นคือ เป็นวันพระใหญ่ “วิสาขบูชา” อีกทั้งยังเกิดจันทรุปราคา หรือ “ราหูอมจันทร์” และตรงกับวัน “เพ็ญพุธ” หรือเป็งปุ๊ด (วันพุธขึ้น 15 ค่ำ) บูชาพระอุปคุตอีกด้วย

อาจารย์ คฑา ชินบัญชร กล่าวถึงคติความเชื่อล้านนาเชื่อกันว่า ต้องหลีกเลี่ยงแสงจันทร์ในช่วงที่เกิด “ราหูอมจันทร์” ชื่งจะเกิดในช่วง 15.47 – 20.50 น. เราก็ถือโอกาสนี้ทำบุญวันวิสาขบูชาตอนเช้า ส่วนช่วงเวลาที่เกิด “จันทรุปราคา” หรือราหูอมจันทร์นั้น ก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ สวดมนต์บูชาพระราหู สวดมนต์บทสุริยะบัพพา และสวดมนต์บทจันทบัพพา หลังจากนั้นก็ออกมารับแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เพื่อมาไหว้พระบูชาพระอุปคุตได้ ถ้าเรายึดมั่นพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

แนะนำวิธีปฏิบัติรับ “วิสาขบูชา” ในวันเพ็ญพุธ ที่ปรากฏ “ราหูอมจันทร์”

เช้า – สวดมนต์ไหว้พระ ระลึกถึงคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า ในวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน บทสวดที่ใช้คือ บทสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า บทบูชาพระรัตนตรัย บารมี 30 ทัศ และสวดบทรัตนสูตร (ขจัดทุกข์ ขจัดโรค ขจัดมาร)

เย็น – ช่วงจันทรุปราคา ให้สวดคาถา 3 บท นั่นคือ สวดมนต์บูชาพระราหู สวดบทสุริยะบัพพา จันทบัพพา

เที่ยงคืน – ใส่บาตร บูชา พระอุปคุต

คาถาสวดช่วง “ราหูอมจันทร์” ให้สวดช่วงเวลาประมาณ 15:47น -20:49 น. ตั้ง นะโมฯ (3 จบ)

บทสวดบูชาพระราหู

“กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ”

บทสวดคาถาสุริยะบัพพา

“กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ”

บทสวดคาถาจันทบัพพา

“ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ”

อาจารย์ คฑา กล่าวว่า เป็นการเรียกสติ ในการดำเนินชีวิต โดยระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ ระลึกถึงคุณพ่อแม่ และยังได้หยุดเชื้อเพื่อชาติ เพื่อตนเอง และได้สร้างบุญกุศล ไปพร้อมกัน ไม่จำเป็น ไม่ออกไปรับเชื้อ ไม่ออกไปแพร่เชื้อ ก็ได้บุญแล้ว

3 ราศี สุดปังรับ “ราหูอมจันทร์”

ราศีเมถุน

ราศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.) สุดปังในเรื่องลาภลอย โชคลาภ และการเงิน

ราศีตุลย์

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.) สุดปังในเรื่องการงาน ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ งานราชการทหาร ตำรวจ

ราศีธนู

ราศีธนู (16 ธ.ค. – 15 ม.ค.) ศึกบางเรื่องการลงทุนโดดเด่น งานด้านต่างประเทศติดต่อสื่อสาร ธุรกิจนำเข้าส่งออก และยังเป็นราศีที่มีความรักโดดเด่นอีกด้วย

3 วันดีสุดปังรับ “ราหูอมจันทร์”

วันอังคาร มีโชคลาภจากการเดินทาง และมีลาภลอยฟลุ๊คๆ

วันเสาร์ มีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน จะได้โชคจากผู้ใหญ่

วันพุธกลางคืน มีโชคจะคนใกล้ชิด และเพศตรงข้ามนำโชคลาภมาให้

3 ราศี และ 3 วัน ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

ผู้ที่เกิด ราศีพฤษภ ราศีพิจิก และราศีมังกร ต้องระวังสุขภาพในช่วงนี้เป็นพิเศษ อุบัติเหตุไม่คาดคิด และการเสียเงินในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเช่นซ่อมบ้าน ซ่อมรถ

3 วันที่ต้องระวังเป็นพิเศษ มีดังนี้

วันศุกร์ ระวังเรื่องสุขภาพ ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร

วันอาทิตย์ ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง

วันจันทร์ ระวังเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ถูกร้องถูกโกง การลุ่มหลงมัวเมาต่างๆ ช่วงนี้ควรงด การพนันสิ่งของมึนเมา

วิธีแก้สำหรับ 3 ราศี และ 3 วันที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

สวดคาถา 3 บท และเที่ยงคืนสวดบูชาพระอุปคุต เพราะมีฤทธิ์มาก ราหูเกรง ที่สำคัญต้องกตัญญูรู้คุณเหมือนพระอุปคุต ระลึกถึงคุณแม่ บำเพ็ญตบะ สั่งสมบารมี สร้างกุฏิใต้น้ำ

บทความต้นฉบับ

คาถาสวดรับ ‘ราหูอมจันทร์’ ในวันพระใหญ่ ‘วิสาขบูชา’ พร้อมบอก 3 ราศีสุดปัง โดย อาจารย์ ‘คฑา ชินบัญชร’

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE