สุดยอด!! วิศวกรรมโยธา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จ.นครศรีธรรมราช “ลดขยะพลาสติก” คิดค้นแปรรูปเป็นซีเมนต์ปูพื้น

2401
views

วิศวกรรมโยธา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ลดขยะพลาสติกคิดค้นแปรรูปกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น

นายวิศวรุต มูลทนาวงษ์ และ นายณรงค์ศักดิ์ ดำรงศักดิ์ศิริกุล นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม คิดค้นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นผสมพลาสติกจากขยะขวดน้ำพลาสติก (PET) โดยมี ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับการคิดค้นดังกล่าวนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญที่จะทำการใช้พลาสติกบดจากขวดน้ำพลาสติกเป็นมวลรวมในการผลิตกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นโดยการนำเอาพลาสติกบดจากขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้มาผสมกับปูนซีเมนต์และทรายใน อัตราที่เหมาะสม แล้วนำส่วนผสมไปผลิตเป็นวัสดุกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นให้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม มอก. 826- 2531 การนำขยะขวดพลาสติกที่ต้องการกำจัดมาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุผสมผลิตกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น จึงเป็น 15 แนวทางที่เหมาะสม ส่งผลดีทั้งต่อสภาพแวดล้อมจากการที่ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องกำจัดน้อยลง

ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล กล่าวว่า กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นผสมพลาสติกจากขยะขวดน้ำพลาสติก (PET) เป็นนวัตกรรมสำหรับใช้เป็นวัสดุ ปูพื้นภายนอกอาคาร ปูพื้นทางเท้า หรือพื้นถนน ผลิตโดยใช้พลาสติกจากขวดน้ำ(PET) มาแทนที่ทรายบางส่วน เพื่อเป็นวัสดุมวลรวมและนำไปผสมกับวัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์ผสมกับน้ำ) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นให้มีคุณสมบัติดีขึ้น และมีคุณลักษณะเป็นไป ตามมาตรฐาน 10 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น มาตรฐานเลขที่ มอก. 826-2531 โดยมีประสิทธิภาพด้านเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ และความต้านทานการขัดสีที่ดีกว่ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นทั่วไป

รวมทั้งมีค่าหน่วยน้ำหนักที่ต่ำกว่ากระเบื้องซีเมนต์ทั่วไป ซึ่งเมื่อนำไปใช้งานจะสะดวกในการทำงาน และการขนส่ง การนำไปใช้ประโยชน์เหมาะกับร้านผลิตวัสดุก่อสร้างทั่วไป ร้านจัดสวนและภูมิทัศน์ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนที่สนใจ

ทั้งนี้ ผลงานได้รับหนังสือรับรองนวัตกรรมนักศึกษา เลขที่ RUTS TLO 2101026 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE