เชฟรอนจับมือพันธมิตร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ2561 ภายใต้แนวคิด “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

1257
views
เชฟรอนจับมือพันธมิตร

เมื่อวันที่ 13 มค.61 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ณ สนามหน้าเสาธง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการจับมือจัดกิจกรรมของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด,เทศบาลเมืองปากพูน,ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่าย

เชฟรอนจับมือพันธมิตร

นายดุลยพินิจ ภู่อยู่ รักษาการผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมกับองค์กรภาคี 11หน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมีเด็กๆ เยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 5,000 คน และในปีนี้นับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ทางเทศบาลเมืองปากพูน และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ร่วมกับบริษัทเชฟรอน ร่วมกันจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่องาน “Enjoy Science – สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โดยจัดให้มีกิจกรรมการเล่นเกมส์ที่สอดแทรกหลักการวิทยาศาสตร์ โดยองค์กรภาคีกว่า 20 ซุ้มเกมส์

“ปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทเชฟรอนได้เปิดตัว 10 อาชีพสาขาสะเต็ม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใน จากวีดีทัศน์แนะนำอาชีพภายในงาน เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ และกิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งการสนับสนุนประสบการณ์ตรงให้เยาวชนได้แสดงออกบนเวทีที่เหมาะสม”

นายดุลยพินิจ ภู่อยู่ กล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจการดำเนินนโยบายทางด้านสังคม ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ที่ทางบริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติ มาตลอดระยะเวลากว่า50 ปี ที่ดำเนินการในประเทศไทย กิจกรรมทั้งหมดที่มอบให้กับเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาดี ที่ต้องการส่งเสริมความรู้ในเรื่องการเชื่อมโยงชีวิตประจำวันกับวิทยาศาสตร์ และได้สอดแทรกอาชีพในสาขาสะเต็มผ่านกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนานเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักกับอาชีพใหม่ที่น่าสนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ อันเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลสู่เป้าหมายต่อไป

นายเฉลิม ศรีเมือง นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนกล่าวว่า การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้เห็นถึงความสำคัญของตัวเองในการเติบโต ไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศในอนาคต ส่งเสริมเด็กได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งที่อยู่รอบตัว และที่ใช้ในชีวิตประจำวันกระตุ้นให้เด็กๆ สนใจวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ได้รู้จากอาชีพจากวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้เด็กมีความสนุกสนาน มีจินตนาการ และมีความสุขกับการมาร่วมงานในครั้งนี้

“โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งความรู้จากนิทรรศการ การแสดงของเด็กๆการเล่นเกมส์ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว การสร้างสรรค์จินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สมกับคำกล่าวที่ว่า “เด็ก คืออนาคตของชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ” และเป็นไปตามคำขวัญของการจัดงาน “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่สอดคล้องกับคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นั่นคือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” นายเฉลิม ศรีเมือง กล่าว

ด้านนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กิจกรรมวันเด็กภายใต้แนวคิด “Enjoy Science – สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกบนเวทีอย่างเหมาะสม จะทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ในโอกาสต่อไป

“ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2561 นี้ ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความมั่นคงของชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน” รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าว

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE