มทร.ศรีวิชัย U2T ขนอม ยกระดับเศรษฐกิจตำบลแบบบูรณาการ แปรรูปไข่ไก่เพิ่มมูลค่า

797
views

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย U2T ขนอม ขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจตำบลแบบบูรณาการ แปรรูปไข่ไก่อารมณ์ดี เพิ่มมูลค่าให้เป็นไข่ไก่เค็มสมุนไพร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 อาจารย์วาจิศา จันทรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช #พื้นที่ขนอม ในนามหัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะทำงาน U2T พื้นที่ขนอม

จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอบรมเชิงปฏิบัติการสินค้าแปรรูปไข่ไก่ โดยมี นางพรรณสิริ บำรุง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขนอม เป็นประธานในพิธี ณ บ้านท่าขามเกษตรพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เจ้าของแนวคิดในการผลิตไข่เยี่ยวม้าที่ปลอดสารตะกั่ว และสามารถลดคอเลสเตอรอล นั่นก็คือ “ไข่เยี่ยวม้าทองคำ” การันตีระดับนานาชาติ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปไข่ไก่

โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า คือ ไข่ไก่จาก ก.ไก่ ฟาร์มอารมณ์ดี และ ใบเตยหอม มาแปรรูปให้เป็นไข่ไก่เค็มสมุนไพร สาธิตขั้นตอนกระบวนการผลิต วิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม และร่วมพัฒนาปรับปรุงสูตรแนวคิดในการทำไข่ไก่เค็มสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ให้เกิดการพัฒนาทักษะในการสร้างเสริมอาชีพใหม่ในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE