หลวงพ่อเพชร วชิโร วัดอัมพวัน(สุราษฎร์ธานี)”เหรียญพระสงฆ์เก่าที่สุดในภาคใต้”หลักล้าน

27939
views
หลวงพ่อเพชร วชิโร วัดอัมพวัน

“หลวงพ่อเพชร วชิโร” วัดอัมพวัน สุราษฎร์ธานี พระเกจิยุคเก่าผู้มากด้วยวิทยาอาคมและเมตตาบารมีธรรม เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนรูปหนึ่งในแดนใต้ ประการสำคัญ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกของท่าน ได้รับการยกย่องให้เป็นเหรียญสำคัญของภาคใต้ ถือเป็น “เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกและเก่าแก่ที่สุด” ที่มีค่านิยมสูงที่สุด และเป็นเหรียญที่หายากยิ่งในปัจจุบัน

หลวงพ่อเพชร วชิโร วัดอัมพวัน

ประวัติ พระครูวิบูลย์ธรรมสาร หรือ หลวงพ่อเพชร วชิโร เดิมชื่อ เพชร ท่านเกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2390 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) บ้านมะเดื่อหวาน หัวเมืองพงัน (ขึ้น) เมืองไชยา ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพงัน อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โยมบิดาชื่อ นายยวน โยมมารดาชื่อ นางจันทร์ ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ.2456 (แต่บังคับใช้โดยเบ็ดเสร็จตั้งแต่ 1 เมษายน 2461) เครือญาติของท่านใช้ชื่อสกุลว่า พรหมสนิท ท่านหลวงปู่เพชรเป็นบุตรคนสุดท้อง มีพี่ชายร่วมบิดา-มารดาเพียงคนเดียวชื่อ พร แต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก

อายุประมาณ 13-14 ปี (ประมาณ พ.ศ.2403-2404) บิดาได้พาไปฝากให้เรียนอักษรสมัย กับพระอุปัชฌาย์จันทร์ เจ้าอธิการวัดมะเดื่อหวาน เล่าเรียนกระทั่งอายุ 17-18 ปี ก็ได้บรรพชาที่วัดมะเดื่อหวาน มีพ่อท่านจันทร์เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นท่านก็ครองเพศบรรพชิตเรื่อยมา จนอายุครบเกณฑ์อุปสมบท จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดมะเดื่อหวาน โดยมี พระอุปัชฌาย์จันทร์ เจ้าอาวาสวัดมะเดื่อหวาน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการขวัญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พ่อท่านคง วัดอัมพวัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา “วชิโร”

หลวงพ่อเพชร วชิโร วัดอัมพวัน

หลวงพ่อเพชรสร้างคุณานุคุณมากมายต่อพระบวรพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในชุมชน เป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวเกาะพะงันและใกล้เคียง มรณภาพเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2467

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร นั้น เป็นที่ถกเถียงกันว่าสร้างก่อนหรือหลังจากท่านมรณภาพแล้ว แต่ในที่สุดจากข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ก็สามารถสรุปได้ว่า เหรียญนี้สร้างหลังจากที่ท่านมรณภาพ ประมาณ 3 เดือน มูลเหตุอาจเป็นด้วยในปีนั้น ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูวิบูลยธรรมสาร เจ้าคณะแขวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏหลักฐานส่วนหนึ่งใน “ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 41” (พ.ศ.2467) ที่ว่า …

“วันที่ 9 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2467 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ให้เจ้าอธิการเพชร วัดเกาะพงัน เปน พระครูวิบูลยธรรมสาร เจ้าคณะแขวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

หลวงพ่อเพชร วชิโร วัดอัมพวัน

กอปรกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างคิดหาของที่ระลึกในวันพระราชทานเพลิงศพ จึงดำริสร้าง “เหรียญรูปเหมือนของท่าน” เพื่อเป็นการฉลองสมณศักดิ์และมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกนึกถึงสืบไป โดยมอบหมายให้ พระอาจารย์พัฒน์ พรหมอำไพ ศิษย์คนสำคัญรูปหนึ่งของหลวงพ่อ รับภาระในการสั่งทำเหรียญที่กรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี พ.ศ.2467 และประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดอัมพวัน โดยมีพระเกจิคณาจารย์สำคัญๆ หลายรูปใน จ.สุราษฎร์ธานี เมตตาร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสก จากนั้นได้นำเหรียญแจกในงานพระราช ทานเพลิงศพหลวงพ่อเพชร ในต้นปี พ.ศ.2468

หลวงพ่อเพชร วชิโร วัดอัมพวัน

เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน เท่าที่พบเห็นมีเนื้อทองแดงและเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ลักษณะเป็นเหรียญรูปเสมา กว้างประมาณ 2.2 ซ.ม. สูงประมาณ 3 ซ.ม. ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเพชร ห่มจีวรเฉวียงบ่า พาดสังฆาฏิ นั่งสมาธิบนตั่ง ล้อมด้วยลายไทยเป็นรูปพญานาคขนดเศียรลงล่างทั้งสองข้าง ด้านบนของเหรียญเขียนว่า “ที่รฦก” มีอักษรล้อมรอบรูปท่านว่า “ท่านพระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพ็ชร) วัด อัมภวัน” ด้านหลัง เป็น “ยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า” และเหนือยันต์เขียนว่า “เกาะพงัน”

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเพชรนี้ ไม่ว่าจะสร้างในสมัยที่หลวงพ่อเพชรยังมีชีวิตอยู่ หรือสร้างหลังจากท่านมรณภาพแล้วก็ตาม ก็ถือว่าเป็นเหรียญพระเกจิอาจารย์เหรียญแรกของภาคใต้ที่มีอายุเก่าที่สุด

เป็นเหรียญที่หายากที่สุด เพราะสร้างน้อย และผู้มีไว้บูชาก็ต่างหวงแหนยิ่งนัก

ราม วัชรประดิษฐ์ / ข่าวสดออนไลน์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE