#เมืองคอน เตรียมเปิดงาน นิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์

1301
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมเปิดงานจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัย ครั้งที่ 1 “ณ คอนไฉไล” และกิจกรรมจัดแสดงผลงาน Creative Nakhon ครั้งที่ 4 นำแสดงผลงานศิลปะผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชื่นชอบในงานศิลปะ

วันนี้ (4 ก.ย.64) ที่บริเวณภายในตึกยาว บวรบาร์ซาร์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปพิธีเปิดนิทรรศการการจัดแสดงงานศิลปกรรม สำหรับใช้ในพิธีเปิดงานจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ซึ่งจะมีขึ้นวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page “ณ คอนไฉไล” และพิธีเปิดกิจกรรมจัดแสดงผลงาน Creative Nakhon ครั้งที่ 4

ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์งานศิลปะสร้างสรรค์ของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้สนใจได้รับชมอย่างแพร่หลาย โดยมีนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรม

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัวงานจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ซึ่งจะมีขึ้นวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page “ณ คอนไฉไล” และพิธีเปิดกิจกรรมจัดแสดงผลงาน Creative Nakhon ครั้งที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page “Creative Nakhon” โดยทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าว

เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มศิลปิน Creative NaKhon สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานศิลปกรรมในรูปแบบทางเลือกใหม่ คือ การจัดนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัยในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ในรูปแบบที่ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกเวลาและทุกสถานที่ เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะ

โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่นอกจากจะได้แรงบันดาลใจแล้วยังสามารถนำศิลปะไปเป็นกิจกรรมยามว่าง หรืองานอดิเรก ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการเรียน การสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไปได้

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวในตอนหนึ่งของการบันทึกเทปดังกล่าวว่า การจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัย ครั้งที่ 1 และการจัดแสดงผลงาน Creative Nakhon ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศิลปะสร้างสรรค์ของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ทุกคนทั่วโลกในชุมชนออนไลน์สามารถมาร่วมชมผลงานได้ตลอดเวลา อย่างยิ่งในการเลือกย่านท่าวัง – ท่ามอญ ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า เป็นสถานที่ในการจัดแสดงผลงาน

ถือเป็นการเปิดตัวของงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ที่น่าสนใจยิ่ง ซึ่งหากมีการดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้บ่อยๆ จะเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จังหวัดและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
นัตตี้/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 กันยายน 2564

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE