“พุทธสถาน ถ้ำตลอด (ถ้ำหลอด)” อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2864
views

“พุทธสถาน ถ้ำตลอด (ถ้ำหลอด)” อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพจิตรกรรมฝาผนัง สวยงามมาก

ถ้ำตลอดหรือที่ชาวทุ่งสงเรียกกันว่า “ถ้ำหลอด” เป็นถ้ำที่รู้จักกันมานานเท่าใดไม่มีหลักฐาน ปรากฏทราบเพียงว่าในปี พ.ศ.๒๔๓๑ นายบุญช่วย กุมารจันทร์ ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้น ถ้ำตลอดเป็นถ้ำของภูเขาวัดโคกหม้อ(วัดชัยชุมพล)สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดชัยชุมพลแห่งนี้เดิมชื่อวัดโคกหม้อ ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดชัยชุมพลตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในปีพ.ศ.๒๔๘๒ โดยท่านนายพลเฉลิมเกียรติ อิทธยางกูล ณ อยุธยา

และก็ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปีพ.ศ.๒๔๘๔ เมืองทุ่งสงในฐานะชุมทางการคมนาคมที่สำคัญ จึงตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายอักษะ ญี่ปุ่นได้ยึดเอาเมืองทุ่งสงเป็นเป้าส่งกำลังบำรุงเพื่อขยายแนวรบสู่ประเทศพม่า เกณฑ์แรงงานคนทุ่งสงสร้างสนามบินทุ่งชน และปรับจุดยุทธศาสตร์พักกำลังพล โดยสร้างทางรถไฟเลียบภูเขาด้านตะวันออก ภูเขาโคกหม้อจึงกลายเป็นเป้าโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้ถ้ำกระโจมซึ่งอยู่ด้านบนเขาพังทลายลง

ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อภูเขาโคกหม้อเป็นภูเขาชัยชุมพล เพื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ลักษณะของถ้ำตลอดหันหน้าไปทางทิศเหนือ และสามารถเดินทะลุได้ เมื่อเข้าไปภายในถ้ำ จะรู้สึกเย็น ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยาสน์สวยงาม ๑ องค์ ความยาว ๑๑ เมตร หันเศียรไปทางทิศใต้ตามส่วนลึกของถ้ำ พระบาทหันไปทางปากถ้ำ ทั้งยังมีพระพุทธรูปเท่าองค์จริงประดิษฐานเรียงรายไปกับผนังถ้ำทางด้านทิศตะวันตกจนสุดถ้ำ ตรงกลางปากทางเข้าถ้ำมีสิงโตแกะสลักจากหินขนาดใหญ่ดูโดดเด่นสวยงาม ด้านข้างปากถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดต่างๆและเจดีย์ ฯลฯ

ปัจจุบันบริเวณด้านนอกของถ้ำมีรูปเหมือนของพระเกจิอันเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนภาคใต้ประดิษฐานอยู่ ได้แก่พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์, พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง, พ่อท่านซัง วัดวัวหลุง, หลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ และหลวงปู่เขียว วัดหรงบน

พ่อท่านคล้ายได้ปฏิสังขรณ์พระบรรทมและพระพุทธรูป ๒ องค์ ซึ่งอยู่หน้าถ้ำที่ถ้ำตลอด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พระบรรทมซึ่งประดิษฐานอยู่ในถ้ำตลอดแห่งนี้ มีพระธาตุของพระอรหันต์บรรจุอยู่ที่พระเศียรของพระบรรทม ซึ่งพระธาตุพระอรหันต์นี้เป็นของพ่อท่านคล้าย

เล่ากันว่า ขณะที่กำลังสร้างพระบรรทมนี้ยังไม่สามารถหาพระธาตุมาบรรจุที่พระเศียรของพระบรรทมได้ ระหว่างที่คนสนิทของพ่อท่านได้เข้าไปเฝ้าพ่อท่านคล้ายอยู่ ๒-๓วันนั้น ระหว่างนั้นพ่อท่านได้เล่าให้คนสนิทคนนี้ฟังว่า “บ่าวเหอ กูได้แล้ว” คนสนิทคนนั้นจึงถามว่า “ได้ไหรละพ่อท่าน” พ่อท่านตอบว่า “ได้พระธาตุแต่ไม่ใช่พระธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุของพระอรหันต์” พ่อท่านเล่าต่อว่า “มาบินวนอยู่ ๒-๓ วัน แล้วมากระทบตา แล้วตกลงมาที่มือ ฉันพิสูจน์แล้วว่าเป็นของจริง ฉานเอาใส่ตา ไม่เคืองตาแสดงว่าเป็นของจริง” หลังจากนั้นพ่อท่านจึงนำพระธาตุนั้นไปบรรจุอยู่ที่เศียรพระบรรทม

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE