เมืองคอน ติวเข้ม!! จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

1779
views
เมืองคอน ติวเข้ม!! ป้องกัน-ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อให้ครู อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ฝึกปฏิบัติในการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัย

เมืองคอน ติวเข้ม!! ป้องกัน-ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

วันนี้(18 ม.ค.61) เวลา 15.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเพื่อให้สถานศึกษามีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันบริหารจัดการและระงับเหตุในเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่เกิดจากอัคคีภัยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อีกทั้งเพื่อให้ครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถนำความรู้ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง

เมืองคอน ติวเข้ม!! ป้องกัน-ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีทั้งที่เกิดจากมนุษย์ และธรรมชาติ ส่วนอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น เพราะความประมาท เช่น เราไม่ยอมซื้อปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานเพราะคิดว่าราคาแพง แต่เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาไฟไหม้บ้านทั้งหลังต้องสูญเสียนับล้านบาท เป็นต้น ดังนั้นในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดทักษะจึงมีความสำคัญ เพราะความรู้ที่ได้จะติดตัวเราตลอดไป เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาทำให้มีสติ สามารถแก้ไขปัญหาเอาชีวิตรอดได้ อย่างเช่นเมื่อครั้งเกิดสึนามิในปี พ.ศ. 2547 มีเด็กฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวสวีเดนเห็นน้ำลดผิดปกติ จึงได้ตะโกนร้องว่าสึนามิกำลังจะมาเพื่อให้คนหนีขึ้นที่สูง แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักสึนามิ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งความรู้ดังกล่าวเด็กได้รับจากการศึกษานั่นเอง หรืออย่างเช่นได้เกิดไฟไหม้หอพักนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย เพราะไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ เป็นต้น ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตั้งเป้าหมายให้ทุกตำบลร่วมสร้างเครือข่ายการจัดภัยพิบัติตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมในการเผชิญภัยทั้งก่อน ขณะ และหลังเกิดภัย

เมืองคอน ติวเข้ม!! ป้องกัน-ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีนโยบายในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจากสถิติพบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 1.5 ราย เนื่องจากความประมาท ไม่สวมซื้อหมวกกันน็อคในราคา 200-300 บาท มาสวมใส่ขณะขับขี่และซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์ แต่ยอมเสี่ยงที่จะตายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นจึงขอฝากโรงเรียนในเรื่องดังกล่าวด้วยในการสอนให้นักเรียนมีจิตสำนึกและมีวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความเป็นสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ

เมืองคอน ติวเข้ม!! ป้องกัน-ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้ตั้งเป้าหมายการฝึกอบรมจำนวน 23 รุ่น ๆ ละ 100 คน รุ่นละ 2 วัน มีการให้ความรู้ทั้งภาควิชาการ และฝึกปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 23 แห่งด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการครบทั้ง 23 รุ่นแล้ว. / MedeeTV

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE