น้ำตกกะโรม นครศรีธรรมราช ตามรอยเสด็จประพาส พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕

1526
views

น้ำตกกะโรม – อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ตามรอยเสด็จประพาส พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕

น้ำตกกะโรม เป็นที่ตั้งของทีทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่ในท้องที่ หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง น้ำตกกะโรมมีชั้นน้ำตกทั้งหมด 19 ชั้น เปิดบริการให้ท่องเที่ยวชมความหลากหลายของธรรมชาติ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและรื่นรมย์เพียง 7 ชั้น คือ หนานทุเรียน หนานช่องไทร หนานไผ่ หนานน้ำราง หนานผึ้ง หนานเตย และหนานดาดฟ้า ซึ่งเป็นชั้นที่สวยงามที่สุด แลเห็นสายน้ำไหลพรั่งพรูลงจากหน้าผาสูงและลาดชัน 45 องศา ลดหลั่นลงมาตามโขดหินกว้างจนถึงแอ่งน้ำใหญ่เบื้องล่างที่สามารถลงเล่นน้ำได้ตามปกติ สายน้ำจะไหลแยกเป็น 2 สาย พอถึงช่วงหน้าฝนสายน้ำจะไหลหลากแผ่เต็มหน้าผา

ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จฯ น้ำตกกะโรม เมื่อปี พ.ศ. 2450 โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ พร้อมด้วยลูกยาเธอ 4 พระองค์ ร่วมเสด็จ แต่ไม่ได้สลักพระปรมาภิไธยย่อไว้

น้ำตกกะโรม เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าดิบชื้น เป็นมรดกทางธรรมชาติ ที่ชาวนครศรีธรรมราช ได้ช่วยกันปกปักษ์รักษา ไว้ให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ เป็นจุดพักผ่อน ผ่อนคลาย เป็นแหล่งฟอกอากาศชั้นเยี่ยม อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง การเดินทางสะดวก

↗️
SHARE