ลุ้น “โนรา” ขึ้นทะเบียนยูเนสโก “มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้”

1928
views

“ โนรา : Nora” รอที่ประชุมประกาศรับรอง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้

ประเทศไทย ได้เสนอ “โนรา” ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก โดย “ชาย นครชัย” อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า มีโอกาสสูงมากที่ “โนรา” ของไทยจะได้ขึ้นทะเบียน

เนื่องจากที่ผ่านมาเอกสารของไทยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการชุดย่อยโดยไม่มีการส่งกลับมาแก้ไข และครอบคลุมประเด็นต่างๆแล้ว เช่น มีชื่อชุมชน คณะ กลุ่มบุคคล หรือ ปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง

โดยประเทศไทยมีสายตระกูลหลักที่สืบทอดโนราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ มีคณะโนราอาชีพกระจายเป็นส่วนใหญ่รวม ๒๗๘ คณะ อยู่ในพื้นที่ ๔ จังหวัดบริเวณรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้แก่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสงขลา

สำหรับ “โนรา” เป็นการร่ายรำตามแบบฉบับของชาวปักษ์ใต้ มีการขับร้องประกอบดนตรี อันได้แก่ กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ง ปี่ และแตร ซึ่งเป็นต้นฉบับในการเล่นละครชาตรีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

มีผู้รู้บางคนกล่าวว่าการรำโนราน่าจะเป็นวัฒนธรรมของอินเดียมาแต่เดิม แล้วแพร่หลายเข้าสู่ชวา มลายู ในช่วงที่อาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรือง ถ้าพิจารณาดูท่ารำแม่บทของโนราชาตรี จะเห็นได้ว่าหลายท่าคล้ายกับ “ท่ากรณะ” ในคัมภีร์ภรตนาฏยศาสตร์ และคล้ายกันมากกับท่ารำในแผ่นศิลาจำหลักที่ บุโรพุธโธ ในเกาะชวาภาคกลาง

ขณะที่ นายสุจิตต์ วงษ์เทศ คอลัมนิสต์ในเครือมติชน เจ้าของผลงานหนังสือ ‘โขน, ละคร, ลิเก, หมอลำ, เพลงลูกทุ่ง มาจากไหน ?’ กล่าวถึงที่มาของการแสดงโนราว่า “โนรา” เป็นคำกร่อนจาก “มโนห์รา” ชื่อนางเอกเรื่องพระสุธน นางมโนห์รา เป็นละครชาวบ้านของรัฐอยุธยา แล้วแพร่หลายผ่านเมืองเพชรบุรีลงคาบสมุทรถึงภาคใต้ ในสมัยอยุธยา แม้ทุกวันนี้ยังมีความทรงจำว่าขุนศรีศรัทธานำโนราชาตรีจากกรุงศรีอยุธยาไปหัดให้ชาวเมืองนครศรีธรรมราช

โนราภาคใต้มาจากละครชาวบ้านภาคกลาง (สมัยอยุธยา) ที่มีต้นตอจากการละเล่นเข้าทรงแก้บนในพิธีกรรมทางศาสนาผี ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อเรื่องขวัญหลายพันปีมาแล้ว (ขวัญไม่ใช่วิญญาณทางศาสนาพราหมณ์-พุทธที่รับอินเดีย)

เชิญทุกๆท่าน มาร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ วาระที่ โนราได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลก มาร่วมรำโนราหวายครูหมอ โนรา สู่..มรดกวัฒนธรรมโลก ขอเชิญลูกหลานโนรา ทุกสายตระกูล ทุกเรือน ทุกหิ้ง มาร่วมกันรำโนราหวายตาหลวง ครูหมอ ตายายโนรากัน #ใครบนรำไว้จะมาตัดเหรมย โนราใหญ่กะอยู่ตัดได้ ตัดเหมรยขาด #ใครจะรำหวายเพื่อความเป็นมงคล #ใครจะมาบนสิ่งไหนให้ตาหลวงช่วย กะมากันได้ งานพรันนี้ใช่มีได้ทุกๆวัน อย่าลืมมาร่วมกันในวันแห่งประวัติศาสตร์ของโนรา มีเพียงหนเดียวเท่านั้น แต่งเครื่องให้หล่อๆ สวยๆ แล้วให้ช่างภาพฝีมือรางวัลระดับโลก(คุณโจ) ถ่ายภาพให้ พอได้เอาไปเข้าฉากเก็บไว้แลกันหล่าว

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมกันที่ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ติดต่อมาร่วมรำโนราได้ที่ 0819074431 (คุณชวกร เกตุสุวรรณ)

เครดิตแหล่งข้อมูล : silpa-mag – matichon – Thaiquote – โบราณนานมา – ภูมิ จิระเดชวงศ์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE