อบจ.เมืองคอน สร้างห้องเรียนขงจื้อ ยกระดับภาษาจีนสู่มาตรฐานสากล

2177
views
อบจ.เมืองคอน สร้างห้องเรียนขงจื้อ

77kaoded.com
จ.นครศรีธรรมราช – ที่โรงเรียนท่าเรือมิตรภาพ 30 ต.ท่าเรือ อ.เมือง นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัด อบจ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ ร.ดร.จูเสี่ยเม่ย ผู้อำนวนการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพ30) โดยมี นายวราวุฒิ หมีเฟื้อง ผอ.กองการศึกษาและวัฒนธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช,นายประจวบเหมาะ ภักดีชน ผอ.รร.บ้านท่าเรือมิตร30 และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนได้ร่วมให้การต้อนรับ

อบจ.เมืองคอน สร้างห้องเรียนขงจื้อ

สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ของ รศ.ดร.จูเสี่ยเม่ย ผอ.สถาบันขงจื้อ ม.สงขลานคินทร์ เพื่อมาเยี่ยมชมและกำหนดแนวทางการจัดตั้งห้องเรียนขงจื้อ ณ โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 จำนวน 1ห้องเรียน เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง ป.6 เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนให้ได้มาตรฐาน และขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับ ม.1ในปีการศึกษา 2562 อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรครูสอนภาษาจีนในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป

อบจ.เมืองคอน สร้างห้องเรียนขงจื้อ

อบจ.เมืองคอน สร้างห้องเรียนขงจื้อ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE