นครศรีธรรมราช เตรียมการจัดงานประเพณี’มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ’ ประจำปี 2565

1307
views

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งงด จัดริ้วขบวนและลดจำนวนผู้ร่วมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565 เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นคลัสเตอร์แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม

ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคม-อาเซียน ซึ่งมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัด เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่เปลี่ยนแปลงไปและเกิดการกลายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์โอมิครอน ที่ทำให้เชื้อแพร่กระจายได้เร็วและติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น และต้องปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจะให้มีการงดจัดริ้วขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องจากเป็นการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก

ส่วนการถวายผ้าพระบทของกลุ่มคณะเล็กๆ ของประชาชนทั่วไปก็สามารถทำได้ภายใต้มาตรการ DMHTT เว้นระยะห่าง ใส่เมส ล้างมือ ตรวจหาเชื้อ และใช้ไทยชนะ หรือหมอชนะ , ตามมาตรการของ สำนักงานสาธารณสุข และที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กำหนด

ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565 ที่ยังคงไว้แต่ไม่ให้มีการรวมกลุ่มเกิน 500 คน และให้มีมาตรการควบคุม ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2565, กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 , กิจกรรมสวดด้าน ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2565, กิจกรรมสมโภชน์ผ้าพระบฎพระราชทาน ณ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565, พิธีรับมอบและสมโภชน์ผ้าพระบฎพระราชทาน ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565, กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียน พิธีอัญเชิญและถวายผ้าพระบฎพระราชทาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของเมืองคอนมีปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันเพ็ญเดือน 3 (วันมาฆบูชา) และในวันเพ็ญเดือน 6 (วันวิสาขบูชา)

NBT Nakhonsithammarat

↗️
SHARE