แกนนำสวนยางไม่ปลื้ม รบ.บีบให้เลิกปลูกยาง ลั่น!กล้ารับประกันไหม เปลี่ยนอาชีพแล้วมั่นคง

1153
views
เลิกอาชีพการทำสวนยาง

มติชนออนไลน์
วันที่ 24 มกราคม นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สคยท.) กล่าวว่า การปฏิรูปยางพาราทั้งระบบ เพื่อแก้วิกฤตยางพาราไทย เมื่อปี 2560 ผลผลิตยางของโลกสูงถึง 13.3 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ยางมีเพียง 12.9 ล้านตัน ทำให้มีสต๊อคยางสะสม 400,000 ตัน เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ราคายางไม่สามารถขยับสูงขึ้นได้ ทั้งที่มีปัจจัยบวกด้านอื่นๆ ครบเกือบทุกด้านที่จะทำให้ราคายางสูงขึ้น ดังนั้นการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำของไทยต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเปิดเผย สำหรับปัญหานี้สะสมต่อเนื่องหลายปี ถ้าเป็นโรคก็ถือว่าวิกฤตยางพาราไทยเป็นผู้ป่วยหนักและเป็นโรคเรื้อรัง ที่ต้องรักษาด้วยหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และราคายางจะไม่สามารถขยับสูงขึ้นได้ตามเป้าหมายที่ 60-70 บาทต่อกิโลกรัม

แกนนำสวนยางไม่ปลื้ม

“สมาคมฯได้เสนอแนวทางการปฏิรูปยางพาราทั้งระบบ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 บางเรื่องรัฐบาลก็รับไปดำเนินการ ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกยาง โดยสมาคมฯ เสนอชุดความคิดการทำสวนยางยั่งยืน เพื่อลดจำนวนต้นยาง แต่รัฐบาลกำลังบีบให้ชาวสวนยางเลิกอาชีพการทำสวนยาง ซึ่งสมาคมฯยืนยันว่าไม่เห็นด้วย เพราะมี พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เป็นเครื่องมือในการจัดการ แต่ถ้าเลิกปลูกยางอย่างถาวรตามนโยบายรัฐบาล เกษตรกรกลุ่มนี้จะต้องเปลี่ยนอาชีพ จากนั้นมีคำถามว่าจะให้ไปทำอาชีพมีความมั่นคง และรัฐบาลกล้ารับประกันหรือไม่” นายสุนทร กล่าว

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE