ปักหมุดเที่ยว 3 แห่ง แหล่งโอโซนธรรมชาติ รับอากาศสดชื่น

2296
views

ปักหมุดเที่ยว ๓ แห่ง แหล่งโอโซนธรรมชาติ รับอากาศสดชื่นรื่นเริงปลายหน้าหนาว

อากาศในต่างจังหวัดยังคงเย็นสบายชวนให้นักท่องเที่ยวคิดถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าและผืนป่าสีเขียว ซึ่งตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เราต้องสวมหน้ากากอนามัยแทบจะตลอดเวลา เพื่อต่อสู้กับโรคระบาดมายาวนานกว่า ๒ ปี ถือเป็นโอกาสดีที่จะเชิญชวนให้ออกไปสูดอากาศสดชื่นรับโอโซนบริสุทธิ์ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย ได้รับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แหล่งสูดโอโซนที่ห้ามพลาด ได้แก่

๑. หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช แหล่งสูดโอโซนห้ามพลาดที่ขึ้นชื่อว่า “อากาศดีที่สุดในประเทศไทย”Highlight ยอดนิยม คือ สะพานบ้านคีรีวง,วิสาหกิจชุมชนเพชรคีรีต้นแบบของ Healthy Homestay

๒. หมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ แหล่งสูดโอโซนที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะแก่การไปพักผ่อน Slow Life ใกล้ชิดธรรมชาติ

๓. ชุมชนบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ แหล่งโอโซนใหญ่ที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด เปรียบเสมือนปอดของคนกรุงเทพฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งผลิตโอโซนลำดับที่ ๗ ของโลก เป็น The Best Urban Oasis of Asia

การเปิดให้ออกไปท่องเที่ยวเพื่อสูดโอโซนบริสุทธ์ในครั้งนี้ทำให้เกิดผลดีต่อการท่องเที่ยวชุมชนของไทย และคนไทยในชุมชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยวและบริการ เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่ทั้ง ๓ แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลดีต่อภาพรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รายได้โดยรวมของประเทศในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE