ขนส่งเมืองคอน แนะ ซื้อ-ขายรถทุกครั้ง ต้องจดแจ้งการโอนต่อนายทะเบียน ป้องกันการสวมทะเบียน สวมรถปลอม

758
views

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช แนะซื้อขายรถทุกครั้งต้องจดแจ้งการโอนต่อนายทะเบียน ป้องกันการสวมทะเบียน สวมรถปลอม

นางอรุณี ศรีวัฒนเวช หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถ ถือเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายให้ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยได้กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายไว้ ตามลักษณะรถต่างๆ

ซึ่งการใช้แผ่นป้ายปลอมที่มีการตรวจพบ โดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ คือ การผลิตแผ่นป้ายขึ้นใช้เอง หรือไปจ้างร้านผลิตป้าย โดยไม่มีสิทธิใช้หมายเลขทะเบียนนั้น เจ้าของรถและผู้ที่ทำแผ่นป้ายปลอมนั้น จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มาตรา 11 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และกรณีที่พบเป็นการแสดงเจตนาไม่สุจริต จะเป็นการตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจ เป็นการนำป้ายทะเบียนรถของอีกคันหนึ่งมาใช้กับอีกคันหนึ่ง

จะเป็นข้อหาปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอมจะมีความผิดตามกฎหมายอาญา มีโทษจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท พร้อมแนะนำประชาชนในการสังเกตแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ผลิตจากกรมขนส่งทางบก จะสังเกตหรือดูได้โดยทั่วไป ว่าปลอมหรือไม่ ขนาดป้ายจะกว้าง 15 ซม. ยาว 34 ซม. ขอบแผ่นป้ายอัดเป็นรอยดุน มีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลม อัดเป็นรอยดุน และผลิตจากวัสดุสะท้อนแสง เพื่อเป็นการป้องกันรถปลอม หรือรถสวมทะเบียน

นอกจากนี้ ยังแนะนำประชาชนในการซื้อขายรถ โดยเฉพาะรถมือสอง เมื่อมีการซื้อขาย ตกลงซื้อขายกันแล้วขอให้ผู้โอนและผู้รับจดแจ้งการโอนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอนหรือนับแต่วันซื้อขายกัน ซึ่งการที่นำรถมาโอนที่สำนักงานขนส่งจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ขายรถและผู้ซื้อรถ โดยเฉพาะผู้ซื้อรถ มีความสำคัญมากซึ่งรถที่ซื้อจะไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้ว่ารถที่ซื้อมาถูกต้องตามที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งไว้หรือไม่ ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ รถที่ซื้อมาอาจมาจากการเกิดอุบัติเหตุ เสียหายโดยสิ้นเชิง แต่จะมีการนำเลขตัวรถมาตัดต่อกับรถที่โดนโจรกรรมมา ซึ่งเรียกว่าการสวมทะเบียน สวมรถ อาจจะทำให้ผู้ซื้อรถได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวได้

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE