เมืองคอน-จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา2567

1026
views
เทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก

นครศรีธรรมราช จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด)

(22 พฤษภาคม 2567) วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ ตลอดทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต อย่างยิ่งเพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดนำรายได้เข้าสู่พื้นที่อย่างยั่งยืน

โดยในห้วงของการจัดงานจะกำหนดให้มีกิจกรรมขึ้นหลากหลาย ประกอบด้วย การรณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีขาว และรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5 , การประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามอาคารบ้านเรือน สถานที่ต่างๆ , การรณรงค์เข้าวัด-ปฏิบัติธรรม,การประดับผ้าเล่าพุทธประวัติ ,นิทรรศการเล่าพุทธประวัติ ประกอบเสียง สี เสียง ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2567 , พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2567

กิจกรรมการเสวนาธรรมพระพุทธศาสนาให้อะไรกับสังคม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2567 , กิจกรรมธรรมยาตราพุทธมามกะเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2567 ,กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขบูชาพุทธบูชา 2567 ,พิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา 2567 ,กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา ไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2567 และพิธีเวียนวันวิสาขบูชา 2567 เป็นต้น

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE