#นครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 9-15 พ.ค.65

783
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง พุทธศาสนิกชน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และพุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) โดยแต่งกายชุดสีขาว ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5 ในเทศกาลวิสาขบูช กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

1. การรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวและรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5 ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565
2. การประดับธงชาติ และธงธรรมจักรหน้าอาคารสำนักงานทุกส่วนราชการและวัดทุกวัด วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565
3. การรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565
4. การประดับโคมประทีป ระหว่างวันที่ 10 -20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่บริเวณสี่แยกประตูไชยสิทธิ์ขึ้นไปทางทิศเหนือสิ้นสุดบริเวณสี่แยกท่าวังและบริเวณการจัดพิธี
5. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระพุทธบูชา วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
6. การเสวนาธรรม “ปลุกหัวใจตื่นรู้สู่พระพุทธศาสนา 4.0” วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
7. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-10.00 น. ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
8. ฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
9. พิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ตักบาตร

10. พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
11. พิธีแห่อัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทานวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00-16.30 จากศาลา 100 ปี ไปสู่ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
12. พิธีถวายพระบฎพระราชทาน วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30-17.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
13. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาและเวียนเทียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 ณ พุทธภูมิ (ทุ่งท่าลาด)

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

14. พิธีบูชาเวียนเทียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
15. กิจกรรมเดินวิ่งวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.30 น. ณ จุดเริ่มต้นจากถนนราชดำเนิน ด้านหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 7534 4714 หรือ 06 1516 7801

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE