นครศรีธรรมราช เชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวง”

482
views

จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดยโครงการดังกล่าวทางคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑๕ คน โดยมีกำหนดดำเนินการโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท จะมีการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๘๔๐ ถนนราชดำเนิน (ตรงข้ามสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๔๗๑๔ , ๐๘ ๑๔๒๕ ๘๔๐๖ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สุทิวัส เสือพยัคฆ์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 พฤษภาคม 2565

↗️
SHARE