รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการ “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” เฉลิมพระเกียรติ

722
views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการ “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้(17 ก.ค. 65) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดง“โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก” ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกอำเภอและคณะโนราห์อาชีพในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันจัดขึ้น

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด้วยการจัดกิจกรรมการแสดง “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก” อย่างยิ่งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และส่งเสริมคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยการมีส่วนร่วมจากศิลปินแห่งชาติ นักเรียน นักศึกษา คณะโนราห์ รวมทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูส่งเสริมให้โนราห์ เป็นการแสดงที่ทรงคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ ภายใต้ชื่อ “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

ทั้งนี้ โนราห์ เป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทยพื้นเมืองของภาคใต้ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นการแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาช้านาน เป็นการแสดงที่มีแบบแผนในการร่ายรำและขับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีดนตรีเป็นลูกคู่ เล่นรับ-ส่ง ตลอดการแสดง โนราห์ สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นของภาคใต้ ที่มีท่าราที่อ่อนช้อย สวยงาม บทร้องเป็นกลอนสด ผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ สรรหาคาให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไวมีความหมายทั้งบทร้อง ท่ารำและเครื่องแต่งกาย เดิมนิยมใช้นักแสดงเป็นผู้ชายล้วน แต่ปัจจุบันมีนักแสดงหญิงเข้าไปแสดงด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดง “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก”ณ ลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 กรกฎาคม 2565

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE