นครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ รับปีใหม่ ๒๕๖๖

1146
views

เริ่มต้นชีวิตดีปีใหม่ ด้วยสิ่งดีๆ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2565-2566 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันนี้ (20 ต.ค.65) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช ภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานร่วมกับพระเทพวินยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 17 18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2565-2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน มูลนิธิ นายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อหารือและมอบหมายภารกิจการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2565-2566 โดยมีวาระเรื่องพิจารณา (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ และ (ร่าง) กำหนดการจัดกิจกรรมฯ ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน

กำหนดจัดงานสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 – วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก ส่งเสริมสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความภาคภูมิใจ ในมรดกธรรม มรดกโลก อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1) กิจกรรมการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา จุดเทียนเดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.30-21.00 น.

2) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 00.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นิมนต์พระสงฆ์ 70 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

3) กิจกรรมเดินวิ่งราตรีเมืองคอน ครั้งที่ 7 ณ สะพานนครน้อย (สะพานหน้าเมือง) เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 13.00-19.00 น. Check in นักวิ่งเวลา 19.40 น และปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 20.10 น.

4) กิจกรรมสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ บริเวณลานหน้าอาคารศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

5) กิจกรรมบุญปีใหม่ ให้ทานไฟ เมืองนคร ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 04.00 น. ณ บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

6) กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ ถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นิมนต์พระสงฆ์ 200 รูป รับบิณฑบาตร

ซึ่งทุกกิจกรรมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวหรือสีนวล พร้อมสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 ตุลาคม 2565

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE