โครงการไฟแสงสี “ส่งเสริมพระบรมธาตุสู่มรดกโลก” เฉียด 14 ล้าน พบถูกทิ้งร้างใช้งานไม่ได้

842
views

นครศรีธรรมราช – ของโครงการ สำรวจโครงการไฟฟ้าแสงสี “ส่งเสริมพระบรมธาตุสู่มรดกโลก” เฉียด 14 ล้านบาท ล่าสุดโคมไฟแสงสี LED ขนาดใหญ่จำนวนมากอยู่ในสภาพถูกทิ้งร้างเป็นขยะใช้งานไม่ได้ ไร้หน่วยงานเหลียวแล


(9 พ.ย.2565) โคมไฟแสงสี LED ขนาดใหญ่จำนวนมาก ของโครงการไฟฟ้าแสงสีส่องสว่างองค์พระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช งบประมาณจากส่วนราชการผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี 2556 – 2557 จำนวนเกือบ 14 ล้านบาท พบว่าถูกถอดแล้วนำมาเก็บไว้ในวิหารพระด้านใน อยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถใช้การได้

นอกจากนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงการดังกล่าวที่ยังติดตั้งอยู่บริเวณโดยรอบพระธาตุเจดีย์และเจดีย์บริวาร อยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถใช้การได้รอการรื้อถอน เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซม ขณะที่ระบบไฟฟ้าส่องสว่างปกติที่อยู่ในความรับผิดชอบของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังใช้ได้ตามปกติ

สำหรับโครงการนี้ช่วงปี 2557 หน่วยงานราชการใน จ.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในเขตวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและโดยรอบ โดยอ้างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกมีงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

โครงการอยู่ในความรับผิดชอบส่วนของโยธาธิการและผังเมือง ภายใต้ชื่อโครงการ “ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน” โดยติดตั้งระบบไฟประดับและไฟส่องสว่างองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีบริษัทขนาดใหญ่ได้โครงการนี้ไปวงเงิน 13.4 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการช่วงปลายปี 2556 ต่อเนื่องปี 2557 หลังจากถูกเปิดใช้งานได้ไม่นานนัก ระบบนี้ก็มีปัญหาจนกระทั่ง ถูกทิ้งร้างมาจนถึงปัจจุบัน

โดยที่จังหวัดนครศรีราช ในช่วงตลอดสิบปีที่ผ่านมาจะมีหลายโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากที่มีชื่อโครงการในทำนองส่งเสริมพระบรมธาตุสู่มรดกโลก แต่กลับว่าส่วนใหญ่แล้วกลับไม่มีการดูแลต่อจนมีสภาพชำรุดเสียหายหรือก่อปัญหาอื่นๆตามมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือโครงการไฟฟ้าแสงสีส่งเสริมพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลกมูลค่าเกือบ14ล้านบาทที่ถูกทิ้งร้างเช่นกัน

ข้อมูลต้นฉบับ #ThaiPBSศูนย์ข่าวภาคใต้

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE