คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 จาก ลุงชวน ประธานรัฐสภา

1056
views

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” เพื่อเป็นข้อคิดและคติเตือนใจให้กับเด็กและเยาวชนไทยทุกคน ซึ่งในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

ในอดีตนายชวน หลีกภัย เคยนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของไทย และได้มอบคำขวัญวันเด็กอีกด้วย วันนี้จะพาย้อนคำขวัญวันเด็ก จากลุงชวนกัน

คำขวัญวันเด็ก ปี 2536-2537

ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันเด็ก ปี 2538

สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันเด็ก ปี 2541

ขยัน – ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

คำขวัญวันเด็ก ปี 2542

ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

คำขวัญวันเด็ก ปี 2543

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

คำขวัญวันเด็ก ปี 2544

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

คำขวัญวันเด็ก ปี 2563

“รับผิดชอบในหน้าที่-สำนึกดีมีวินัย-ยึดมั่นประชาธิปไตย-ใส่ใจต่อส่วนรวม”

คำขวัญวันเด็ก ปี 2564

“สุจริตและซื่อสัตย์ ยืนหยัดในหน้าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย”

คำขวัญวันเด็ก ปี 2565

“รู้หน้าที่ มีวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตนสุจริต”

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE