ขนส่งเมืองคอน ชวนเจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ฟรี!!ถึง 31 ธันวาคม นี้

644
views

ขนส่งนครศรีธรรมราช ชวนเจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ฟรี!!! ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ถึง 31 ธันวาคม นี้

นางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนนิยมเดินทาง กลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยเข้าสู่สภาวะปกติ มีการผ่อนคลายมาตรการทางด้านสาธารณสุข โดยกรมการขนส่งทางบก คาดการณ์ว่าเทศกาลปีใหม่ในปีนี้จะมีประชาชนเดินทางและใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

จึงขอแนะนำผู้ขับขี่รถในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ควรตรวจเช็กสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง โดยกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทาง กว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ โดยเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมเมื่อทราบว่าต้องขับรถเป็นระยะทางไกล ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง หากมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัย วางแผนและศึกษาเส้นทางล่วงหน้า ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขับรถด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ยานพาหนะ เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องขับขี่ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย

ข้อมูลต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE