รูปบรรพบุรุษคนตาย วางตรงไหนในบ้าน แล้วจะรวย เสริมโชคลาภ เงินทองคล่องตัว ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง

21459
views

คนไทย คนจีน จะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันคือความกตัญญู เมื่อมีใครล่วงลับไปแล้วมักจะตั้งรูปไว้เป็นที่ระลึก เคารพบูชา เชื่อว่าผู้ที่บูชาจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง จึงต้องกระทำอย่างถูกต้องตามหลักการ เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่สำหรับการตั้งรูปบรรพบุรุษ สำหรับพื้นที่จัดวางรูปบรรพบุรุษควรจัดการให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมชั้นวางเครื่องไหว้ต่างๆ สำหรับการแสดงความเคารพและระลึกถึงอยู่เสมอ

ดังนั้น การตั้งรูปบรรพบุรุษคนตาย ไม่ใช่เป็นการอยากวางตรงไหนก็ได้ อยากติดตรงไหนก็ทำ เพราะมีเรื่องของความมีโชคลาภและสิริมงคลเป็นที่ตั้ง การวางรูปบรรพบุรุษตามหลักการที่ถูกต้อง และวางในตำแหน่งที่เหมาะสม จะนำมาซึ่งโชคลาภในการดำเนินชีวิต เพราะจุดประสงค์ในการตั้งรูปของบรรพบุรุษไว้ คือ การขอให้ท่านเหล่านั้นปกปักษ์คุ้มครอง และอวยพรชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้น ก่อนการติดตั้ง จึงควรศึกษาให้ชัดเจนว่า ที่ใดเหมาะสมต่อการติดรูปบรรพบุรุษภายในบ้านของท่าน

ตำแหน่งห้ามตั้งรูปบรรพบุรุษ

บรรพบุรุษคือ บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของคนในครอบครัว การให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษควรคงไว้แม้ว่าพวกท่านได้จากไปแล้ว การวางรูปภาพบรรพบุรุษในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จะนำมาซึ่งความฝืดเคือง ติดขัดในการใช้ชีวิต Baania รวบรวมข้อมูลจุดที่ไม่เหมาะสมต่อการตั้งรูปบรรพบุรุษ เพื่อท่านจะได้ไม่ดำเนินการผิดพลาด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เหมาะสมในการวางรูปภาพบรรพบุรุษ ดังนี้

  • ไม่ตั้งภาพบรรพบุรุษตรงแนวประตูห้องนอน เพราะทำให้เกิดความรุ่มร้อน นอนไม่หลับ ทำให้พลังงานที่ดีไม่สามารถถ่ายโอนถึงคนในบ้านได้
  • ไม่ตั้งภาพของบรรพบุรุษตรงกับประตูห้องน้ำ เพราะธาตุทางฮวงจุ้ยของการตั้งรูปบรรพบุรุษคือ ธาตุไฟ ย่อมขัดแย้งกับน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้ การวางภาพบรรพบุรุษตรงข้ามกับห้องน้ำ นำมาซึ่งความขัดแย้งไม่จบสิ้น
  • ไม่ตั้งภาพของบรรพบุรุษใต้คานกดทับด้านใดโดยเด็ดขาด เพราะหมายถึงการต้องแบกภาระที่หนักหน่วง ทำให้วิญญาณของท่านไม่สงบสุข

เคล็ดลับมงคลสำหรับการติดตั้งจัดวางรูปภาพของบรรพบุรุษ ซึ่งมีหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ทิศทางการตั้งรูปที่เหมาะสม

สำหรับการตั้งรูปบรรพบุรุษ ควรตั้งให้หันหน้าไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้อันเป็นทิศมงคล หรือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อันเป็นทิศแห่งการเสริมบารมี ให้ท่านได้หนุนนำส่งเสริมชีวิตของเจ้าบ้าน และบริวารให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

2. เมื่อตั้งวางในห้องพระ ควรวางให้รูปให้ต่ำกว่าองค์พระประจำบ้าน

ถือเป็นการให้เกียรติแก่พระผู้ดูแลบ้าน ผู้เป็นวิญญาณอันยิ่งใหญ่ การนำรูปบรรพบุรุษวางไว้ในแนวเดียวกัน นำมาซึ่งความขัดแย้งในการให้ความเคารพแก่เทพผู้ปกป้องบ้านท่านได้

3. การตั้งรูปบรรพบุรุษในห้องพระ ควรทำหิ้งแยกต่างหาก

ห้องพระ เป็นพื้นที่สงบ การตั้งวางภาพบรรพบุรุษจึงนิยมไว้ในห้องพระ แต่ไม่ควรวางไว้บนหิ้ง หรือ แท่นบูชาเดียวกัน ควรจัดเรียงไว้ในหิ้งต่างหากอีกแถว เป็นหิ้งบูชาเฉพาะสำหรับบรรพบุรุษโดยตรง เพราะเวลาไหว้บรรพบุรุษกับองค์พระ มีรูปแบบ และของถวายที่ต่างกัน ควรจัดทุกอย่างให้เหมาะสมทั้งต่อองค์พระ และบรรพบุรุษผู้วายชนม์

4. เลือกพื้นที่สงบเงียบภายในบ้าน

เพราะการจากลา คือวาระแห่งการพักผ่อน สถานที่สำหรับการติดตั้งภาพถ่ายของบรรพบุรุษควรสงบเงียบ เพื่อเป็นการให้ความเคารพ และความสงบสำหรับการพักผ่อนแก่ดวงวิญญาณของพวกท่าน

5. จัดวางรูปบรรพบุรุษที่เป็นจุดรวมของสมาชิกครอบครัว

เพราะความสัมพันธ์คือสิ่งที่ไม่อาจตัดกันได้ขาด การวางรูปบรรพบุรุษในจุดที่เป็นศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัว อาทิ ห้องรับประทานอาหาร สถานที่แห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ นำพาความสบายใจมาสู่ดวงวิญญาณของบรรพชน เมื่อได้เห็นรอยยิ้ม และความสุขของลูกหลานที่ยังอยู่ดีกินดี มีความสุขตลอดเวลา
จัดวางรูปบรรพบุรุษ

6. ตั้งเฉพาะรูปของบรรพบุรุษเท่านั้น

ห้ามนำภาพของผู้เสียชีวิตท่านอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในฐานะญาติ หรือเชื้อสายของคนในตระกูลมาวางโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นช่องทางให้วิญญาณอื่น ๆ เข้ามาอยู่ในบ้าน นำมาซึ่งความโชคร้าย อัปมงคล ถึงขั้นอาจมีวิญญาณอื่น ๆ เข้ามารบกวนทุกคนในบ้านให้มีแต่ความทุกข์ร้อน ไม่สบายใจได้

7. การติดตั้งรูปบรรพบุรุษ ควรแขวนไว้บนผนังมากกว่าการตั้งเอาไว้บนพื้น

ภาพของการแขวนคือการอุ้มชู เป็นแง่ความหมายของการแสดงออกถึงความรักที่พร้อมอุ้มชูดูแลบรรพชนอยู่เป็นนิจ อีกทั้งยังเป็นการยกย่องให้เกียรติ อันเป็นที่มาของการยกชูไว้บนที่สูง โดยปกติ มักแขวนภาพของบรรพบุรุษไว้บนผนังในความสูงประมาณ 1.5-2.0 เมตร

8. เมื่อตั้งภาพบรรพบุรุษแล้ว ควรทำการไหว้อย่างสม่ำเสมอ

การไหว้ภาพบรรพบุรุษคือสิ่งสำคัญ แสดงถึงความกตัญญู ไม่ลืมบุญคุณของเหล่าบรรพบุรุษ การเลี้ยงดูท่านอย่างดี จะเป็นการนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความรักใคร่เอ็นดูที่วิญญาณบรรพชนมีต่อลูกหลาน ยามลูกหลานมากราบไหว้ ถวายอาหาร จะนำซึ่งโชคลาภมั่งคั่งมาสู่ครอบครัว

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อเราตั้งภาพบรรพบุรุษแล้ว ก็ควรหมั่นบูชา กราบไหว้อยู่เสมอ เพื่อเป็นการสำนึกบุญคุณเหล่าบรรพชน เมื่อกราบทุกครั้ง ให้ระลึกถึงความดีที่ท่านได้สร้างไว้ ระลึกถึงบุญคุณที่ท่านทำให้มีเราในทุกวันนี้ บุคคลใดมีความกตัญญู ย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ อย่างแน่นอน

ข้อมูลต้นฉบับ ► ajanmayfanclub.com, baania.com

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE