เมืองคอน เตรียมการจัดงาน ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ-งานกาชาด ประจำปี 2566

3687
views
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช

ผวจ.นครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมการจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ “งานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน” และการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 สำหรับปีนี้กำหนดจัดขึ้น 20 วัน 20 คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 14 ต.ค. 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

(7 มีนาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานสำคัญประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาตุ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ “งานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน”

 

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 20 เมษายน 2566 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “Sustainable Happiness @ NAKHON SI THAMMARAT : ความสุขที่ยั่งยืน” เน้นการมีส่วนร่วมพลังสร้างสรรค์ การร่วมแรงร่วมใจของ 7 ภาคีเครือข่าย มุ่งเอกลักษณ์ สืบสานฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชุมชนตามวิถีชาวนครฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือการเตรียมการจัดงานประเพณีบุญสารเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 ในวาระครอบรอบ 100 ปี ภายใต้แนวคิด “ร้อยรักษ์ ร้อยใจ ร้อยปี บุญสารเดือนสิบ THE FESTIVAL OF THE TENTH LUNAR MONTH (SAT DUAN SIP) IN NAKHON SI THAMMARAT” สำหรับปีนี้กำหนดจัดขึ้น 20 วัน 20 คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 14 ต.ค. 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการประชุมในวันนี้ เป็นการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเตรียมจัดกิจกรรมจัดงานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการการจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยเฉพาะงานอีเว้นท์ควรจะมีอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครึ่ง หรือ 2 ครั้ง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และอยากให้ภายงานกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ เช่น การประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี หรือกิจกรรมต่าง ๆในการส่งเสริมสินค้า ผลิตภัณฑ์ของประชาชนในจพื้นที่….

ที่มา ► สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE