ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกองทุนคนละ 9 บาท ยกพระบรมธาตุเมืองคอนสู่มรดกโลก แล้วกว่า 6 ล้านบาท

592
views

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนคนละ 9 บาท ยกพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่มรดกโลก แล้วกว่า 6 ล้านบาท

(19 มี.ค.66) ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางมาเข้าร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกองทุนคนละ 9 บาท ยกพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่มรดกโลก

โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนภาคีเครือข่าย กลุ่มผู้มีจิตศรัทธาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมคึกคัก

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาและคณะขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ได้พยายามเดินหน้าเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางคณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งในข้อกำหนดดังกล่าวคือการจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก

โดยกองทุนดังกล่าวต้องมีวงเงินทุนหมุนเวียน 15 ล้านบาท เบื้องต้นทางผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ได้ดำเนินกิจกรรมใน 2 ลักษณะเพื่อจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนคนละ 9 บาท ยกพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่มรดกโลก และการเปิดให้ผู้สนใจได้เช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นพิเศษ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสร้างขึ้น โดยวัตถุมงคลดังกล่าวใช้ชื่อรุ่น “เลื่อนมรดกโลก ทรัพย์รุ่งเรื่อง”

เบื้องต้นกำหนดการจัดสร้างไว้ 2 รูปแบบ จำนวนรูปแบบละ 100,000 เหรียญ รวม 200,000 เหรียญ ประกอบด้วย เนื้อวัตถุมงคล 4 ชนิด ได้แก่ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อทองแดงรมมันปู และเนื้อนวโลหะ โดยรายได้จะนำไปใช้สำหรับกองทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก เพื่อการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเพื่อการสงเคราะห์อุปถัมภ์เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการกุศล

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนคนละ 9 บาท ยกพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่มรดกโลก รวมเป็นยอดเงินกว่า 6 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังมียอดสั่งจองวัตถุมงคลอีกหลายรายการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE